Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
33 datasets found
Danish Keywords: ringe klokke
I sidste halvdel af marts var Ilte bataljon draget sydpå fra Ålborg og kom forst imod fjenderne, og der gik forfærdelige rygter om Tyskerne. Folk var meget bevægede og gav meget til soldaterne og kongen: penge, havre, rug, uldtrøjer og vanter, masser af hosesokker o. s. v., det kjørtes til Hobro og sendtes derfra til armeen. Meget blev vel også på...
Vi havde også en gammel præst her, som hed Vibe, han var provst Gregersens formand. Nederst i præstegårdshaven er der nogle damme, og der var han altid så ivrig i at grave. Endogså om søndagen, når der skulde være gudstjeneste, kunde han ikke lade være, andt end han skulde forst en vending derned og grave. Når så degnen ringede første gang, så han sig...
da.etk.JAH_06_0_00830
Sandet blæste så højt op om Hune kirke, at det nåede helt op på taget, og hyrdedrengene løb langs hen ad tenningen af blytaget. Så kom der en stærk sydoststorm og blæste sandet bort igjen, men det blev dog liggende til midt op på muren lige til under vinduerne. I min barndom var det således, og vi drenge morede os med det store ekko, der da var. Det var...
da.etk.JAH_05_0_00800
Der var Røvere i Egnen omkring Velling, og de huserede ganske forskrækkelig der og havde deres Bolig ude i Velling Skov og havde Snore på Vejen, der gik fra Snede til Tem, med Klokker, der ringede i deres Kule, når nogen færdedes på Vejen. De opdagedes ved en ung Pige, som de havde fået fat på. De truede hende på Livet, hvis hun robede det allermindste...
Der gik en gammel Vej over Agerskov Hede, og den kaldte de Lovringvejen. Den kom ude fra Silkeborg-Egnen og gik ad Holstebro. Et lille Stykke norden for den ude i den Spids, hvor Over-Ure og NedreUre støder sammen, i Skjellet mellem Haderup og Bording Sogne, var der en Forhøjning med to store runde Lavninger i, og de kaldtes Røverstuerne. Der var både...
da.etk.DSnr_04_0_00974
Der var en Herremand på Donneruplund, der skulde ride til Kolding med Skatten. Da han kom til Blåkjær Skov, var det sådan lige i Mørkningen. Det første, han kom ind i den, da lå der så meget et kjønt rødt Æble på Vejen. Men han lod det ligge. Da han havde redet lidt igjen, da lå der så meget en kjøn ny Damesko på Vejen, og da han havde redet noget...
Pastor Potter (som var her i Tyverne) var en underlig Fyr. Man sagde, at når han var på Stolen, så burde han ikke af den, men når han var af den, burde han ikke på den igjen. En Gang var han bleven uens med Mændene og gik hen til dem på Stævnen og begyndte så at tale dem sådan til: »I tyve ... Mænd (der var nemlig 18 Helgårde og to Halvgårde om Maden),...
da.etk.DSnr_04_0_00439
Min Oldefader var Præst i Vejle. En Søndag konfirmerede han to af hans egne Døtre, og den ene af dem var netop min Bedstemoder. Da de kom af Kirken og havde afspist, vilde han gå op i hans Værelse og hvile sig lidt, for han var træt. Men aldrig så snart han var kommen derop, så hører han Tiklokken ringe. Den Klokke ringede blot, når der var Ildebrand, og...
da.etk.DSnr_03_0_01047
Lysabild store Kirkeklokke er ret mærkelig ved, at den, når der ringes, har ved det ene Slag en lidt sprukken Klang, men det andet Slag er klangfuldt nok. Det er let at overbevise sig derom, når man hører Klokken lyde. Sagnet siger, at den først skal være støbt til Frue Kirke i Kjøbenhavn, men da Klangen ikke var tilfredsstillende, blev den kasseret og...
Biskop Kochs Bedstefader var Præst i Døstrup i Sønderjylland. Der havde de to Klokker i Kirken, en stor og en lille. Med den store blev der ringet ved Begravelser, når det var en mere formående Mand, der blev jordet, men med den lille, når det var Bern og fattige Folk. Det kunde Præsten ikke lide, men det var nu en Gang Skik, og han kunde ikke ændre...
I Byen Nordby hænger en Klokke i et stort muret Tårn, og med den ringes der hver Morgen og Aften (der ringes nemlig ikke med Kirkeklokken), ved Bryllupper og Begravelser, og når noget skal kundgjøres ved Gadestævne. Ved Begravelser ringes der et Par Gange, før Liget føres ud, dernæst så snart det føres ud af Huset og så længe, til det kommer udenfor...
Der var en Mand på Kjørup, der tog sig for at bygge en Kirke, og den blev så stor, og Tårnet var så højt, at det var Skyld i, at Søfolkene sejlede på Grund, for de troede, det var Spiret af en Kjøbstadkirke. Den første Gang der var Tjeneste i den Kirke, og der blev ringet med Klokkerne, da sprængte de hele Muren. Den sidste Person, der er bleven døbt i...
da.etk.DSnr_03_0_00100
På Kjørup Gods var der en Gang en Ejer, som hed Podebusk, og han skal have bygget en forfærdelig stor Kirke der, med et Spir, der var så højt, at de sejlede vild ude på Havet efter det, for de troede, det var et Tårn eller Spir i en Kjøbstad. Klokkerne i Kirken var så svære, at da de ringede første Gang med dem, efter at Kirken var færdig, så revnede...
Manden, der byggede Kjørup Kirke, han gik i Akkord med Fanden om, at han skulde skaffe ham Pengene til det, og der blev hængt 7 Klokker op i Tårnet, for det skulde være så stort som mulig. Men første Gang Klokkerne ringede, da revnede Tårnet. Akkorden var indgået sådan, at første Gang der var Tjeneste i Kirken, da skulde Fanden komme og hente ham. Den...
da.etk.DSnr_03_0_00097
Ude i Enhøj på Urlev Mark der boede en Trold ved Navn Find. Da så Kirken blev bygget, og de ringede med Klokkerne i den, blev han ærgerlig over det, og så prøvede han først på at slå Sten efter den for at slå den ned, men det må jo have mislykkedes for ham, og han besluttede da at flytte bort og drog så til Norge. En Skipper fra Horsens, der var i Bergen...
I Ovre sogn i Fyen er et sted, som kaldes Grønneskov. Her ligger en gård, hvorom jeg i min barndom hørte fortælle gruelig meget spøgeri, som da gik og gjorde uvæsen, og det skulde én, som boede i Ovre by, alt sammen have gjort, for han var en heksemester eller troldmand, og en gang, da hans moder havde en yngre søn i kirken til dåben, sagde piæsten til...
I den sorte pest døde så mange, at der blev kun ét mandfolk levende i Randbøl og ét fruentimmer i Vorbasse sogn. De gik længe hver for sig og kunde næsten ikke holde livet. En dag vilde han i Randbøl til at prøve på at ringe med kirkeklokken. Da han havde ringet noget, begyndte der en anden klokke at lade sig høre, og da han skulde nu lyde til, da var...
For mange år siden, før den nye landevej blev lagt gjennem Fyen fra Middelfart til Bogense, gik vejen mellem disse to byer norden om Båring gjennem Båring skov og langs med den vej fra Kattegat, som strækker sig ind mod byen og kaldes Båringvej. Den del af Båring skov, som vejen gik igjennem, hed Kragelund, og her havde en røverbande sin hule. For at...
Ovre i Lundbjærg skov i Ørum sogn boede for mange år siden en hel mængde rovere, og de hærgede og plyndrede egnen hele tiden, men det var ikke befolkningen muligt at finde deres tilholdssted. De spændte snore over vejen, der gik fra Randers gjennem skoven ad Øium kirke, og når vejfarende så stødte imod den snor, ringede en klokke nede i deres kule, og de...
da.etk.DS_04_0_01527
Der boede en herremand i Illerup, der hed Hjelmslev, og det var et menneske, der var bekjendt for at være så voldsom stærk. Når han sad i en stol og syv af de stærkeste karle slog et reb om lænden af ham, kunde de ikke trække ham af stolen. Han havde et sværd, der havde et navn, som a ikke kan mindes, og målet på det heller ikke. Den herremand rådte for...
da.etk.DS_04_0_01517
5