Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
10 results
Danish Keywords: ramme
Der var en trold ovre på Nekselø, der var så mægtig og regjerede over det hele der. Da de så byggede Følleslev kirke og ringede første gang med klokken, blev han så forbitret, at han slyngede en stor sten derover, men ramte ikke. Den blev siden slået i stykker og brugt til trappesten på Favrbogård. Trolden døde nogle uger efter af ærgrelse over at høre...
Ordrup og Skarpsalling kirker er begge to kullede, men de har en gang haft tårn. Der var en trold i Ars og en i Næsborg, og de var kommen i strid med hinanden. Så vilde trolden i Ars slå Næsborg kirketårn ned for at hævne sig, men han var så uheldig eller heldig, hvad man nu vil kalde det, at han ramte både Ovdrup og Salling tårne og slog dem ned, og så...
For nogle år siden var der en stor sten i Angel i en by, der hedder Hatlund. En troldkvinde på Dybbøl har kastet den i sit strømpebånd efter kirken i Kværnes, men stenen ramte ikke og blev liggende på Hatlund mark. På denne sten fandtes spor af en hest, en hund og en hare, og de skal have deres oprindelse fra, at en herremand, som boede på Nybøl gods,...
Jordemoderen forløser en bjærgkone. Vejen gik ned igjennem bronden, ad en smuk stige, og end skjøndt der ellers var vand i brønden, var der dog nu intet at mærke. Da troldkonen var forløst, hviskede hun til jordemoderen: "Tag, hvad min mand giver dig, og husk på at gå baglænds ind ad døren, og endelig vil jeg sige dig, at der groer en hyld udenfor...
da.etk.DS_01_0_01123
En aften red en mand fra Uggerlose mellem Ringsted og Holbæk, og vilde til stads. Da kom han forbi en høj, der stod på lire rode pæle, og højfolket dandsede inde i den, så det knagede. 1 det samme kom der en trold ud til ham og rakte ham et guldbæger, men han vilde ikke drikke deraf og kastede det bag over hesten. Hvor det havde rort deu, blev der en...
da.etk.DS_01_0_00823
På Lille-T år nby Mark lå Kishøj, hvorpå Tryggevælde Runestenen oprindelig stod. Her boede Kishøj-Trolden, og han bad en Karl, som pløjede på Marken tæt ved, om at ride til Skurhøj ved Vallø By og overrække Skurhøj-Kj ællingen et Bæger med en stærk Drik, som han skulde få hende til at drikke. Til Belønning måtte Karlen så beholde det tomme Bæger, der var...
da.etk.DSnr_01_0_00965
Ovre ved Flakkebjærg Station er en lille Skov, de kalder Halkevad Skov, og der er en meget stor Sten. En Juleaftensdag red en Mand fra Flakkebjærg til Slagelse, og han kom tilbage i Mørkningen. Så kom han forbi Bavnehøj mellem Skoven og Skjørpinge, og den var der Trolde i. De holdt Julegilde og dandsede, og Højen var sat op på Pæle. Han holdt så en Tur...
da.etk.DSnr_01_0_00595
Nogle få 100 alen nord for Terslose by på marken ligger et par meget store sten nær op til hinanden. Midt på den ene sten er der rundt om den en fordybning, i den anden er der fem huller, der ser ud, som om de kunde være fremkommet ved et tryk af fem kjæmpefingre. Om disse sten fortæller de gamle der på egnen: For mange år siden boede der en trold i...
En halvanden Mil herfra ligger Egvad Kirke (Hellevad lille Kirke), og på Sydsiden af Kirkemuren er der et Hul oppe ved Siden af Våbenhuset under Taget, det kan aldrig blive tilmuret og er der den Dag i Dag. Den Gang Kirken skulde bygges, var der en Murmester, der havde taget det an, og han var gået ind på, at den skulde være færdig til en vis Tid. Men...
Der var en gammel kone, der boede på Bredkjærx Hove til sidst. Hun var enke, og alting gik tilbage for hende, husene faldt ligefrem ned, og hun var i den største armod, endda hun var en ægte troldheks. Men a tror ikke, det giver nogen næring til folk. Enten hendes gård var under præsteembedet, eller den gjorde hoveri til Bøvling, det véd a ikke, men nok...
da.etk.DS_07_0_00678
29