Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration

There are no Place of Narration that match this search

Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
27 results
Danish Keywords: præsteindb
Balsby skal have sit navn af en gammel kjæmpe ved navn Baltsar, som havde sin bolig udi et bjærg noget derfra beliggendes og kaldes Balsbjærg. nosseby s. villands h. Præsteindb. t. O. W.
da.etk.DS_03_0_00005
Vesten fra Valdum ligge tvende store høje, som kaldes Hvilehøje, hvor der siges, at tvende kjæmper er begravne. Præsteindb. til O. YV. anders nielsen bøcvad, valdum, nørlvnc h.
Osten norden ud for bemældte Sønderby i vangen der står mange store oprejste stene og siger fæld gamle folk, at der skal have været kjæmpernes ting i fordums tid. opmadince, villands h. Præsteindb. til O. W.
Udi den østre vang for Espø findes en jættegrav med en stor lang sten, kaldes Jættestenen, og en lang rad stene, kaldes Jættebroen, og samme bro løber til en vældekilde imod stranden, som aldrig kan tilfryse, og kaldes samme kilde Jættebrønden. Præsteindb. til O. W. espø, v.cbmændhøjes h.
da.etk.DS_03_0_00075
Er to stene der i marken, den ene kaldes Hets sten, hvor menes, en kjæmpe er begraven, den anden Tippelsten, som er stor, og menes, han blev der kast, der klokken først ringedes. Præsteindb. til O. W. vester vram, cjers h.
Udi Bare enge er nogle store lier eller bjærge, som kaldes Rungels lier. Der neden for findes en stor grav, omlagt med sten, udi hvilken menes en kjæmpe ved navn Rungel (af hvilken lierne skal have deres navn) skulle være begraven. bare, bare h. Præsteindb. til O. W.
da.etk.DS_03_0_00049
Nok er her i Skrave sogn en enlig gård, som hedder Krestrup, ved hvilken er en dyb hule, som kaldes Blak stold, hvilken nogle mener at skulle have været en kjæmpe-hestestald eller og en røverkule i gammel tid. petrus andreæ, rødding og skrave, Præsteindb. til O. W,
Fregnegård, som fordum haver været en herregård, men nu cr kongens vorriedbo, menes at have sit navn af en kjæmpe, som hed Fregne, hvilken skulle være begraven osten fra gården på udmarken, og ligger den nordost fra kirken. ibsker. Præsteindb. til O. W.
Findes tre høje i Trøstrup sogn, på hvilke de gamle bønder sige, at der boede tre kjæmper. Den ene høj hedder Villums høj af en kjæmpe, hed Villum, den anden kaldes Erlings høj af en kjæmpe, hed Erland, den tredje høj kaldes Bjørns høj af en kjæmpe, hed Bjørn. Og de var alle tre smede, og siges, at Bjørn lånte en syhammer af Villum, og der han kravede...
Udi den søndre vang findes Oddehøj, der som Odde Magus (?) vist uden tvivl ligger begraven. Med tegn er det i vor tid bevist, som videre i fremtiden kan skrives. espo, væbmandhøjes k. Præsteindb. til O. YV.
Osten Gamtofte neden fra Liltofte udi en liden lund befindes en høj, som kaldes Abildgårds høj, hvor udi én menes at være begraven ved navn Tokke, som var med frygt agtet og æret for en halvgud, af hvilken samme lund haver sit navn og kaldes Tokkelund. Og hos samme lund ligger en anden plads, som nu kaldes Godenslund. gamtofte. Præsteindb. til O. W.
Der findes vesten Gamtofte imod Gammelbø en stor bred sten opløft på nogle andre store stene, hvor der menes én at være begravet, som hed Alf, af hvilken en agerskift og tornelåne der sønden fra skal have sit navn, som nu kaldes Alfdel eller Alftorne. Præsteindb. til O. W, gamtofte.
da.etk.DS_03_0_00046
I Rønninge sogn i Vesterskovs mark ligger en høj, kaldes Stenehøj, er omsat med store stene, og en såre stor sten midt på, hvor der menes en kjæmpe at ligge begraven ved navn Rønnond, hvoraf byen skal have sit navn. rønnince. Præsteindb. til O. W.
Osten ud fra Opmades by er et højt bjærg, kaldes Halde; der ses en stor kløft vel vid, og haver der to jætter sprunget om kjemp med hinanden, hvilken af dem der bedst kunde springe over samme kløfte. Den ene er sprungen over, den anden i springet er falden i kloften og slaget halsen itu på sig, af hvilket spring steden endnu kaldes Jætte-Springet....
da.etk.DS_03_0_00019
Her foruden siges af en kjæmpe, som skal ligge begraven udi Oddersbj&rgs nørre vang, som skal hedde Lønne, af hvilken et bjærg samme steds og nogle agre skal have deres tilnavn og kaldes Lønnebj£rg og Lønne agre. Af hvad slægt han er kommen, og hvad manddomsgjerninger han haver bedrevet, véd ingen (som nu lever) af at sige. Store stene er oprette...
Nær hos Allerup ligger en ring med nogle store stene. Udi denne stenring siges der at ligge begraven en kjæmpe ved navn Alle, som haver boet i Allerup, og mener de gamle, at torpet skulle have fanget sit navn af denne kjæmpe Alle. Der siges, at der skulle blevet nedlagt et forgyldt sværd på denne Alle i graven, og der lod sig én en gang forlyste at ville...
Imellem Es lev by og Sallenip, udi Sallerup sogn, tindes en lund, som kaldes Tåbelund, og siges der en kjæmpekvinde ved navn Tåbe skulle have sået denne lund, og at den af hende skulle fået sit navn, og i denne lund findes endnu en stor eeg, som i gamle dage haver været spøgeri hos, som kaldes Gylde eeg, så at folk, som vandrede om samme eeg (som står...
da.etk.DS_03_0_00015
Berettes og, at der haver været en kjæmpe, som stod norden for Sønderby og havde forløbet sin fæstemø, der stod på Store-ege. Store-ege kaldes et højt bjærg, liggendes midt i Villands herred, hvorpå bavnet står, hvilket man sætter ild på og lader brænde, når rigens fjender er i vente. Ege er ikke langt fra Fjelkinge. Der hun hørte, hvor han var, og på...
da.etk.DS_03_0_00080
Udi Dalby mark, vesten for byen, ligger et bjærg, kaldes Elnebjærg, er ikke højt, men langt og strækker sig i sønder og nør. Derpå siges to kvinder at have stået og kast til måls med to store stene. Den ene sten findes udi en mands have i Dalby, den anden lå ude på marken og er nu ført til byen og sat udi et stengjærde. Udi hver af disse stene findes fem...
Bekjender Niels Eriksøn, som er i Hjortholm til huse, en af de allerældste mænd udi Sierslev sogn, at hans salige fader haver omtalt for hannem om den store sten, liggendes på Sjellesø på Hovgård mark, Næsbyhom, at en jomfru, som var bleven vred på sin fæstemand på Møbjærg, liggendes udi Lembstrø sogn, skulle der have taget en sten og kaste efter hannem...
11