Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
8 datasets found
Danish Keywords: mur taarn
I Førstningen var der kun én Kirke på Falster, og det var Horbelev, og der var slet ingen på Møen. Der var tre Søstre ovre, som vilde til Kirke i Horbelev, og de vandrede på deres Fødder fra Grønsund op til Kirken, det var omtrent en Mils Vej. Da de kom noget nær halvvejs og gik op gjennem en Hulvej, hvor der er nogle Bakker ved Siderne, som kaldes...
da.etk.DSnr_04_0_00723
Der boede en Herremand på Stjernholm, han spilte Kjæreste med en Bondepige, hendes Fader var Klokkestøber og har støbt Klokken i Horsens Klosterkirke. Så var der en Munk i Klosteret, der også vilde spille Kjæreste med hende, men det vilde hun jo ikke. Nok er det, hun blev frugtsommelig ved Herremanden, og den Gang var hun kommen til at tjene i Klosteret...
Kirken i Norup skal for en 300 År siden være bleven flyttet dertil fra Egense, hvor den før stod, og Præstegården har da også været der. Grunden til Flytningen var, at Beboerne ude i Hasmark havde alt for langt til Kirke, da de skulde helt uden om den Fjordarm, som går næsten helt ind til Norup By, og så ud på den anden Side til Egense. At Kirkens søndre...
da.etk.DSnr_03_0_00419
Lysabild store Kirkeklokke er ret mærkelig ved, at den, når der ringes, har ved det ene Slag en lidt sprukken Klang, men det andet Slag er klangfuldt nok. Det er let at overbevise sig derom, når man hører Klokken lyde. Sagnet siger, at den først skal være støbt til Frue Kirke i Kjøbenhavn, men da Klangen ikke var tilfredsstillende, blev den kasseret og...
Byfoged Borch sendte Ansøgning ind om at nedbryde Lem Kirketårn og foregav deri, at det var så brøstfældigt, at det ikke kunde gjøres i Stand. Men det var nu ikke sandt, det trængte blot til Reparation. Det Tårn var meget højt, og ovenpå var et Spir med et hult Rum i så stort som en Skjæppe. I dette hule Rum fandtes, da Spiret blev brudt ned, en hel Del...
da.etk.DSnr_03_0_00244
Der var en Mand på Kjørup, der tog sig for at bygge en Kirke, og den blev så stor, og Tårnet var så højt, at det var Skyld i, at Søfolkene sejlede på Grund, for de troede, det var Spiret af en Kjøbstadkirke. Den første Gang der var Tjeneste i den Kirke, og der blev ringet med Klokkerne, da sprængte de hele Muren. Den sidste Person, der er bleven døbt i...
da.etk.DSnr_03_0_00100
På Kjørup Gods var der en Gang en Ejer, som hed Podebusk, og han skal have bygget en forfærdelig stor Kirke der, med et Spir, der var så højt, at de sejlede vild ude på Havet efter det, for de troede, det var et Tårn eller Spir i en Kjøbstad. Klokkerne i Kirken var så svære, at da de ringede første Gang med dem, efter at Kirken var færdig, så revnede...
Tæt øst for Gudbjærg Byes Tofte lige tæt ved Åen lå en stor Høj, Folk kaldte Gillehøj. Nu er den ikke mere at se, da Folk vovede at tage Stenene af den, den Gang den store Stenbro blev sat over Åen for en fyrretyve År siden. Men i gamle Dage kunde Folk gå på Gudbjærg Gade og se Højen blive lettet på fire røde Støtter, og så var Lystigheden i fuld Gang...
0