Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
7 results
Danish Keywords: lyng
Blandt Stævshøje i Jandrup findes to høje, som indbyrdes er forbundne ved en jordvold, og under dem ligger en kjæmpe begraven. Folk har forhen været så bange for denne kjæmpe, at de ikke en gang turde slå lyng eller grave torv på stedet, langt mindre kaste i graven. h. u. iversen.
da.etk.DS_03_0_00064
IGuæum sogn ved Lemvig ligger mange kjæmpehøje, deriblandt er to, der hedder Store- og Lille-Råbjerg, som ved første øjekast ser ud som de andre; men ved nærmere eftersyn har det vist sig, at de to bestod kun af sand, og er begroet med lyng, medens de andre høje er af muldjord, der ligger i lag, og der gror græs på. Sagnet siger også, at disse to ikke er...
da.etk.DS_03_0_00246
På Arestrup mark nordost for kirken ligger en runesten, det er på den tredje ager sønden for Bavnhøj, sådan sagde min moder, hun var født 1792 og var ikke uden en tøs, den gang de fandt den. Det var altså siden marken blev udskift, og hendes fader pløjede imod den. Så viste han hans karl ud for at skulle kaste en rende omkring den, men da var den så...
På den tid, da bjærgfolk og nisser spillede en betydelig rolle, levede der også nogle overordentlig høje og meget stærke folk, som kaldtes Givfolk. De var så stærke, at de kunde rykke de største træer op med rode, og med hensyn til højden da vidner deres grave derom. En sådan kjæmpe, Givmanden kaldet, var konge og boede med sin hustru og tvende børn i...
da.etk.DS_03_0_00067
Lidt østen for Baldershave i Lindeballe er der på den sydlige Side af Bakkeskråningen en ret stor flad halvcirkelformet Plads, hvor der fortælles at have været en Offerplads for Balder. Da Kristendommen vilde trænge sig frem her, lavede Folkene Pladsen for at blive ved at dyrke Guderne der, og der var et Alter af store Sten. De blev så væltet ned ad...
da.etk.DSnr_03_0_00178
Noget til syd for det nuværende Ølholm oppe på Marken og lige ind til Hvolgårds Skjel ligger nogle Agre, som kaldes Guldagre, og der skal i gamle Dage have ligget en By, der hed Guldager, og der er også fundet Murrester der oppe. Skolestien fra Ølholm går lige igjennem de Agre. Lidt til Vest for Guldagrene ligger en stor Høj, som kaldes Bavnehøj, og i...
da.etk.DSnr_03_0_00983
For mange år siden boede i Norhalne en husmand, der kaldtes Kristen Burmand. Han var en rigtig trold. Folk troede fuldt og fast, at han kunde forvaudle sig til en ulv og i en sådan skikkelse udøve de samme gjerninger som en virkelig ulv. Folkene i Norhalne, der var hans næste naboer, levede han tilsyneladende i venskab med, men de måtte dog flere gange...
da.etk.DS_02_F_00041
23