Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
10 datasets found
Danish Keywords: leje stikke
En skomager ovre i Otterup var i tjenesten med min fader forst i århundredet, og han var temmelig morsom til at fortælle. Haus navn var Jens Valentin. Han fortalte, at han tilfældigvis var inde i et værtshus, og se, der hængte et skilderi med ramme om. Det var på vers, og der stod: Redeligheden er rejst ud af verden, fromheden haver skjult sig, sandheden...
Forpagter Matzen på Uggerslcvgård var dømt til slaveriet i tolv år, men lejede en mand fra Brøndetrup for sig. Da denne mand kom tilbage, var ban i fine klæder, og havde faet en stor merskumspibe. Folk kunde ikke begribe, hvordan ban var bleven så velhavende, og så lavede de vel den historie. 1851 ved et vandlobs regulering sagde den halvblinde Lars...
Der boede en mand i Vesteregnen noget norden for Holstebro, og ham kaldte de Per Timling, det var sådan en sær konstig træjring. Han var fra gården Timling i Asp sogn og blev taget til gardist under Frederik den sjette, som lagde mærke til ham, og hos hvem han kom til at stå meget højt, sa han endogså mere end én gang hjalp ham ud af forlegenhed. Efter...
Lange -Grete og Niels Rakker de var to grimme drenge. Så lejede mændene i Hem en stodderkonge, der hed Niels Jokumsen til at jage dem af byen. Han hk 8 skilling om dagen og havde en stok med en kugle og pigge på enden. Et sted de var komne ind, kom stodderkongen også ind, men ad bagdøren, og da var det nær gået ham galt. Lange-Grete fik en lang kniv...
da.etk.JAH_05_0_00523
Omkring ved 1881 boede i et Hus på Nørre-Broby Mark en Pumpemager, som døde der, og strags efter hængte Enken sig. Huset blev så kjøbt af Lærerens Søn i Broby, Hans Julius Møller, og ban boede der en Tid. Men så begyndte han med at gå hjem og ligge om Natten. Han talte i Førstningen ikke om noget, men da Folk trængte ind på ham for at få at vide, hvad...
Der blev begået et Mord i Gasse i Skjærbæk. Morderen kaldte sig Frederik og gav sig ud for Urmager, og der var én i Ledtog med ham. De slog en gammel Mand ihjel og hans Kone og en lille Pige, de havde ved dem, det var jo for at få deres Penge. Der blev udsat en Belønning for at fange dem. De var flygtet herned og havde lejet et Hus her ude i Vrenderup...
da.etk.DSnr_04_0_00759
Da a var en 17, 18 år, tjente a i Dybvad, og så kom en murer dertil, der hed Karl Woldal, og a kom nu til at gå murmester til hånde. Den Karl Woldal var nu berygtet for en stor trold, og stærk var han, så alle veg for ham. Så siger han til mig en dag: »Du er helsen en skjøn bæls, dig kan a godt lide. Har du ikke lyst til at lære at spille kort?«— Jo,...
da.etk.DS_06_0_01300
I Borup her i Svostrup sogn levede der for en del år siden en mand, som man kaldte Præjst-Jens. Han helbredede både folk og fæ og kunde gjøre mange overnaturlige kunster. En gang var der blevet stjålet et stort sølvbæger fra en mand her i sognet, og han gik da til Præjst-Jens og bad ham, hvis det var muligt, at skaffe ham bægeret. Jens sagde, at det...
På Engelsholm er der firo tårne, og allerøverst oppe i det ene spir er der en seng, hvor en hund kommer og lægger sig hvert år. De kan se på lejet, når den har været der, og hvis sengen ikke bliver redt, efter at den har været der, så skal gården synke ned i søen. Når pigen kommer op at rede sengen, finder hun en gammel skilling i lejet. Der er en gammel...
da.etk.DS_06_0_00618
En bjærgmand henvendte sig til en skipper for at leje skib et sted hen, jeg husker ikke hvor, og blev enig med denne om betalingen og om tiden for afrejsen. 426 Bjærgfolks Ved den fastsatte tid havde skipperen skibet parat, og så mødte bjærgmanden og gik om bord, og dermed var han færdig til afrejse. Skipperen syntes noget sært om, at manden var ene og...
5