Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
8 datasets found
Danish Keywords: lavning østen
Der er en Lavning nu op gjennem Kås Mark østen for Gården, og der kunde Studene aldrig stå om Natten, de var altid løse om Morgenen, når de var bleven sat der om Aftenen. Min Fader tjente på Gården i 4 År som Studedreng, og han mærkede det hver Gang, de stod der. Det var blot i Lavningen, det var sådan, så der må færdes noget der, men ingen har dog...
da.etk.DSnr_05_0_01139
Det var nys før Jul, og vi skulde have vort Julekorn malet. Så gik a hen til Møllen med det, og da var der ingen Ting i Vejen. Men da a så gik hjem ad og kom ned i den Lavning, der er for østen på Kås Mark, da kom der en Rytter fra Kås i kort Galop, og da den kom ned i Lavningen, så drejede den i Nord og ned ad den gamle Fiskevej. Jorden var frossen, men...
da.etk.DSnr_05_0_01138
En Skrædder, der hed Marketta Hansen, og så hans Dreng, de havde været oppe på Ørum Mark at sy, og så vilde de ved Midnatstid gå hjem til Uldum, hvor han boede. De gik så ad RiberVejen — den Vej går lige over min Mark —, og da de kom ned ved Ry-Gården og var omtrent på det Sted, hvor Vejen går over Bækken, altså østen for Gården i den Lavning, som Bækken...
da.etk.DSnr_05_0_00239
Da Svenskerne var her på Fyen, kom der en 12—14 Stykker til Lindved Mølle, som den Gang lå lidt længere sydøst fra Gården end nu. Møllerkonen tog vel mod dem og beværtede dem på det bedste med, hvad Huset formåede, og skjænkede for dem så længe, indtil de aldeles døddrukne lå og sov ved Bordet. Hun fik da en Kjedel Vand hedet og skoldede dem dermed...
da.etk.DSnr_04_0_00106
Ikke ret langt østen for Bækgård i Torning og lige østen for Vadestedet, der hvor Kolding-Vejen går over Lavningen (hvor Haller Å har sit Løb), har der ligget en Gård, som hed Mølgård. Der har været en Mølle, men Folkene døde ud i Pestens Tid, og så blev den øde. Jens Kr. Nielsen, Gråde. Torning S., Lysgård H.
Der har været en Røverborg her lige østen for Tyrskind tæt ind imod Vork og på østre Siden af Vejle Å. Der er endnu en stor Forhøjning begroet med Egekrat, hvor Borgen har ligget, og Indkjørselen til Borgen sydfra er også begroet med Krat. Den kaldtes Koldborg, og her boede en Røverkonge, der hed Kold. Så lige for østre Enden af Tyrskind Sø, som i gamle...
da.etk.DSnr_03_0_00708
Der har været en Bro over Grove Bæk et Stykke norden for Grove Gård og med Dæmning til begge Sider over Lavningen. Den Vej, som gik over den Bro, peger efter den gamle Kirkeplads, men for Resten ved man ikke bestemt, hvor Grove gamle Kirke har ligget. Der var også en Gårdsplads lige ved Kirken, og på det Sted gror der endnu vilde Roser, så der må den vel...
da.etk.DSnr_03_0_00391
En Mand sad oppe østen for Byen i en Lavning og brændte Miler. Der var Ellefolk på det Strøg, og så kom der en Kone og satte sig ved Milen og samlede hendes Klæder op for at varme sig. Så tog han en Pind og jog til hende. Hun blev gal og råbte nu en hel Del andre Ellefolk til sig for at hjælpe hende. Manden blev ræd og sprang hjem ad, og Ellekj ællingen...
da.etk.DSnr_02_A_00092
5