Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
20 results
Danish Keywords: kirke
På Vollerup byes jorder, nogle 100 alen fra Kattegattet, ligger en bredagtig høj, som kaldes Kirkebjærg, fordi Raklev kirkes opførelse først var påbegyndt der. Men vandtrolden i Kattegat omstyrtede om natten .... Nu forsamledes menighedens ældste og rådslog om, hvorledes de bedst skulde overvinde trolden. Han var nemlig så stærk, at han kunde kaste en...
da.etk.DS_03_0_00935
Skjold kirkes bygning . . . "Nå Finden, nu kan du jo snart vind'en!" Da manglede der blot en sten, og den skal mangle den dag i dag. Bjærgmanden slængte den efter ham. a. moltke.
da.etk.DS_03_0_00956
På Holsted kirkes nordre sides ydermur sees et udhugget billede. Det har skikkelse som en dværg med vidt udspilede arme og ben. Om denne skikkelse fortæller sagnet: Da kirken skulde bygges, var stedet bestemt til at være nord for byen, ved et par høje, der kaldes Bavnhøje. Men lige så hurtig, som bygmestrene arbejdede om dagen ... om morgenen lå det vidt...
da.etk.DS_03_0_00920
Søndbjærg kirkes bygning. Han gik ud over Finds hede, et stykke jord en halv fjerdingvej nordvest for kirken, som ingen nu kan mindes at have været hede. Akkord . . . ved Finds høj, som for kort tid siden er jævnet med jorden . . . "Find, der satte du den sten vind!" h. a. b.
Biersted kirkes bygning. Akkord med en dværg, som boede i en bakke vest for kirken. Have murmesterens smukke datter til ægte eller navn . . . "Vis, vis, ti stille, nu har fader snart en moder tjent, nu kommer Find-Vind snart med en ny moder" . . . Den sidste sten. nik. chr.
Henne ved Brøndum Kirke ligger der en Sten med fem Huller i, og Tårnet hviler endog på en Kant af den. Min Moder har fortalt mig, at der var to Trolde, der byggede Brøndum og Hvidbjærg Kirker, og den Trold, der byggede Brøndum Kirke, var så stor, at han sad på hans Knæ og murede Tårnet. Så blev Tårnet for højt, og da Trolden i Hvidbjærg så det, så blev...
da.etk.DSnr_03_0_00045
Da Sæby Kirke skulde bygges, boede der en Trold i en Høj lidt derfra, og han blev meget vred over, at der skulde sættes en Kirke på hans Område. Hvad der så blev muret op om Dagen, det rev han ned om Natten, men for at kunne overkomme Arbejdet gik han i Kompagni med en Trold på Ørnebjærg og en på Langemark. Til sidst måtte Håndværkerne gå til den Sæby...
da.etk.DSnr_03_0_00103
Ude på Rønhøj i Ovdrup hede stod en gang en kjæmpe og vilde med en stor sten slå tårnene af Ovdrup, Salling og Næsborg kirker. De to sydligste kirker, Ovdrup og Salling, slog han tårnene af; men stenen gik osten om Næsborg og ligger ude i Næsborg kjær, og kjæmpens fingre sidder kjendt i stenen. Dette sagn fortælles også noget anderledes: Én gang boede...
da.etk.DS_03_0_00211
Den trold, der står indhugget på Holsted kirkes korgavl, kaldes Bjøvlund trold og har boet ude på Bjøvhind hede. n. j. termansen.
da.etk.DS_03_0_00113
Odense Å løber igennem Nørrebroby. Ved dens højre bred ligger en stor sten nede i et hul. Det var jo sådan, at i gamle dage kunde store kæmper og trolde ikke lide kirkerne, og da Nørrebrobys kirke omtrent var færdig, var der en stor kæmpe, der stod oppe ved Værninge By og kastede denne store sten efter kirketårnet. Retningen, den var kastet i, var god...
Sulsted kirke ligger i den alleryderste kant af sognet og ikke ret langt fra Hammer kirke. Den skulde have været bygget ved byen Håstrup, omtrent midt i sognet, men troldene rev bygningen ned om natten. Så blev der spændt et par stude for . . . Sådan fortæller sagnet; men andre meddeler følgende: Præsten boede i Hammer og var præst for de fire sogn:...
Midtvejs mellem Torning og Karup ligger en samling af sten, og derom går sagnet, at da Vor-Frue kirke i Karup blev bygget, kunde troldene i Torning ikke lide klokkeringningen. De tog da disse sten og kastede dem efter Karup kirke, men de var for lette, der var ingen drift i dem, og derfor nåede de kun halvvejen. De ligger i lige linie mellem de to kirker...
Omtrent midt vejs imellem Slagelse og Kalundborg ligger en lille by, som hedder Bækkendrup. Den eneste mærkværdighed, der er ved byen, er den, at kirketårnet vender mod øst, derfor er der også adskillige, som tror, at byen hedder Bagvendrup. Det er dog ikke tilfældet. Der er et sagn, som forklarer det hele. I meget gamle tider lå der et slot i udkanten...
På B&ksgård mark en fjerdingvej vest for Give er en meget stor sten, som kaldes Kjæmpestenen. Samtidig med at kirken i Give blev bygget, boede der i Skjærlund, Brande sogn, en arrig trold, der slet ikke kunde tåle, at der blev bygget kirker, og særlig var bygningen af en kirke i Give ham en torn i øjet. Da kirken nu var bygget, tog han stenen, der...
Høvdinggård ligger i Mern sogn og har forhen hørt til ryttergodset. I en af hovmarkernc der, som kaldes Hjortev&nget, lå for 50 år siden en lille høj, som var helt dækket med sten og kaldtes Djævlebjxrget. Der boede troldfolk, og da man byggede mange kirker, brugte man mange kampesten og tog af dem, der lå pa hø;en. Men så blev troldene vrede, og da...
da.etk.DS_03_0_00034
Boelhøjene, lidt nordost for Tolne kirke, nåer en højde af to hundrede fod over havet, og herfra kan man tælle 23 kirker, af hvilke de, der ligger yderst i synskredsen, er Børglumkloster med kirke, Skagens kirke og, når vejret er meget klart, Byrum kirke på Læso. Bjærgfolkeue, der som bekjendt ser bedre om natten end mennesker ved deu klareste dag, holdt...
da.etk.DS_01_0_01339
Omtrent 100 favne nordost for Ramten skole har der i gammel tid ligget en kirke, der hed st. Anna. Agrene der omkring kaldes endnu Kapelagrene eller st. Ann agre. Den kirke har været bygt af hugne sten, søjlehoveder og -fødder har derimod været af kalksten fra Sangstrup klint. Gulvet har været af fjæl, og sømmene var smedede. Man véd ikke, hvornår den er...
da.etk.DS_03_0_00712
For mange år siden boede i Norhalne en husmand, der kaldtes Kristen Burmand. Han var en rigtig trold. Folk troede fuldt og fast, at han kunde forvaudle sig til en ulv og i en sådan skikkelse udøve de samme gjerninger som en virkelig ulv. Folkene i Norhalne, der var hans næste naboer, levede han tilsyneladende i venskab med, men de måtte dog flere gange...
da.etk.DS_02_F_00041
I den østlige ende af Tungelund og den vestlige side af Mondrup marker ligger en række høje, en 13, 14 stykker, der næsten alle har sit navn og siu historie. Den ene er så høj, at der kan tælles 23 kirker på den, og den kaldes Mondrup høj, hvor en skat skal være begravet. Flere har forsøgt at finde den, men er altid blevne forhindrede deri. Bavnehøj med...
Kår undtages skolen var der ingen grundmurede huse i Tovstrup, og langt mindre med tegltag. Der var ikke en gangfod under stolperne, men disse stod på sten med et stykke tommer imellem. Væggene var af vendrelod. som der tales om i historien om dronning Bengjerd, der sagde, at slige boliger var gode nok for bonder. På disse vendrede eller flættede vægge...
da.etk.JAT_03_0_00020
67