Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
21 results
Danish Keywords: græde
Tranbjærg kirke på Samsø skal være bygget af en trold, som havde sit ophold i en stor banke i nærheden af kirken. Trolden havde tinget med præsten om, hvad han skulde have for at opføre kirken, og de var blevne enige om, at hvis præsten ikke kunde sige troldens navn, forend han var færdig med arbejdet, skulde det koste hans liv. Præsten gik nu og var...
da.etk.DS_03_0_00967
Vind det er sådant et ussel fattigt sogn, og de kunde ikke evne selv at bygge dem en kirke. Så blev præsten kjendt med en mand, der boede oppe i en høj, og gjorde den akkord med ham, at han skulde bygge kirken, og hvis han så kunde gjætte hans navn, inden den blev færdig, skulde trolden bygge den gratis, ellers skulde præsten betale kirken. Trolden havde...
da.etk.DS_03_0_00958
En Bygmester Ørn har taget sig på at bygge en Kirke, men kan ikke fuldføre det, da det bliver revet ned om Natten, hvad han bygger om Dagen. Han får da gjort Akkord med en ubekjendt Person, som påtager sig at bygge Kirken imod at få Sol og Måne heller og begge hans Øjne som Byggeløn, hvis han ikke kan nævne hans Navn. Men det kan han ikke, og da Kirken...
da.etk.DSnr_03_0_00533
Hellevad Kirke skulde have været bygget henne ved Kvindbjævc, Høje, men da Beboerne klagede over, at den lå ubelejligt, skulde den flyttes. Klokholmmanden tog sig da på at flytte den. Så kom der en Bjærgtrold, der boede i en Høj, som kaldes Kronborg Hoj, lidt nordvest for Kirken på Skolelodden, og ham gjorde han Akkord med. Han skulde flytte den og...
Kirken i Lindelse sogn på Langeland skal efter sagnet være bygget af en trold. De havde ingen kirke, og da de gjærne vilde have dem én, fik de samlet nogle penge sammen og begyndte at bygge; men hvad de byggede op om dagen, blev revet ned om natten, så de til sidst tabte tålmodigheden og opgav arbejdet. Da gik en aften en mand op på bakken, hvor kirken...
da.etk.DS_03_0_00970
Der var en karl, der havde påtaget sig at bygge Skjødstrup kirke, men da han nu havde bygget et stykke, kunde han ikke komme af sted med cdet. Så gik „han ned på Måhøj, som ligger imellem Skjødstrup og Astrup ved Àstrupvejen, og der gik han og græd. Så kommer der en bitte mand og spørger ham, hvad han græder for. Ja, han siger, sådan og sådan havde han...
da.etk.DS_03_0_00949
En Bjærgmand havde taget sig på at bygge Hellevad Lillekirke, og hvis de kunde gjætte hans Navn, vilde han ingen Penge have for sit Arbejde. Den Mand, der først havde taget sig på at bygge den, kunde ikke gjætte Navnet, og gik så meget bedrøvet ud den sidste Dag og lagde sig ved en Høj. Da hørte han et Barn græde nede i Bjærget og en Kone sige: »Græd...
da.etk.DSnr_03_0_00536
En mand vilde have et svært tårn bygget, men lige så fast der blev muret på det, blev det redet ned igjen. Det kunde han ikke forstå. Så kom der en dag en mand til ham og siger, om han vilde ikke have ham til det. Jo, hvad han skulde have for det ? Sol og måne, uden så var, at han kunde nævne hans navn, når han kom og var færdig. Så går manden også ind...
da.etk.DS_03_0_00975
Boslunde kirke mellem Korsør og Skjelskør er temmelig høj og sees milevidt omkring. Men efter den første plan skulde den endda have været mere til syne; den skulde nemlig bygges på en høj banke tæt ved byen. I banken boede der imidlertid nogle trolde, og de vilde ikke have en kirke på deres hus. Bygmesteren begyndte at bygge på banken, men hvad han førte...
da.etk.DS_03_0_00971
Egvad Kirke. En Bygmester havde lovet at opføre Kirken til en bestemt Tid, men havde mange Uheld ved Arbejdet og så sig ikke i Stand til at holde sit Løfte. Da han en Aften gik og klagede sig for, hvordan han skulde bære sig ad, kom han til en lille grå Mand, som tiltalte ham og blev enig med ham om at udføre Arbejdet på den Betingelse, at hvis han kunde...
da.etk.DSnr_03_0_00541
Egvad Kirke. En Murer havde påtaget sig at få Kirken færdig til en bestemt Tid; men det vilde ikke lykkes ham, og han var meget bedrøvet. Da kom en Bjærgmand og tilbød ham at gjøre den færdig, hvis han vilde tilhøre ham. Men kunde han sige ham hans Navn, skulde han være fri. Han troede ikke, det var så svært at få Navnel at vide, og gav Loftet. Nu gik...
Der fortælles om Vestervig Kirke, at en Mand havde påtaget sig at bygge den, og han begyndte også derpå, men det blev ham for svært et Arbejde. Som han nu gik og spekulerede over, hvad der var at gjøre, kom der en Bjærgmand til ham der ude på Marken, og han sagde: »Du skal jo til at bygge en Kirke.« Ja, han skulde. »Du kan nok ikke godt få den bygget.« —...
Den Gang Ovre Kirke skulde bygges, havde en Bygmester påtaget sig Arbejdet, imod at have det færdigt til en vis Tid. Men hvad der blev bygget om Dagen, det blev ødelagt om Natten. Han gik derfor en Dag meget nedtrykt ude på Ovre Mark, da han indså, at Bygningen umulig kunde blive færdig til Tiden. Så møder han en Mand, der spørger, hvad han er så...
da.etk.DSnr_03_0_00527
Den gang A/sø kirke skulde bygges, havde bygmesteren forpligtet sig til at gjøre den færdig til en vis tid, ellers skulde han give en masse penge. Men ligesom han havde fået grunden sat og skulde til at mure, fandtes denne styrtet ned på vejen, som fører forbi pladsen og går efter Grenå. Han måtte til at begynde igjen, og tiden nærmede sig, da han skulde...
da.etk.DS_03_0_00952
Der var en gammel Mand, han var så gudfrygtig og gik til Kirke hver Søndag. Men han havde så langt til Kirken, te han skulde gå om Løverdagen, for ellers kunde han ikke komme der tidlig nok om Søndagen. Men så blev han så gammel, te han kunde ikke orke at gå så langt, og så gik han ude på hans Mark en Dag og gik og sørgede over det. Så kom der en til ham...
da.etk.DSnr_03_0_00529
Esbern Snare var den vigtigste mand i riget næst kongen, og han tog sig for at bygge en kirke i Kalundborg by. Så syntes han dog, det faldt ham så besværligt med den bygning, og var ved at fortryde det. Da kom der en dag en stor mand til ham og tilbød at hjælpe ham. "Ja," sagde„ Esbern, "det er godt nok, men det vil vist blive for dyrt." —- "A nej,"...
da.etk.DS_03_0_00973
Egvad Kirke, Sagnet fortæller, at der var en Bygmester, der havde påtaget sig at bygge Kirken. Der blev en Tid fastsat, da den skulde være færdig, og hvis ikke, skulde han dø. Der kom en Del Folk til at arbejde på Kirken, og i Førstningen gik alt godt, og Murene begyndte at rage frem. Men det kom ikke til at gå således, som det var begyndt, der blev...
da.etk.DSnr_03_0_00537
Da Krogsbæk kirke imellem Karlby og Skjørring blev bygget, var de enige om, at den skulde have ligget i en af byerne, men alt det, de stillede op cm dagen, blev revet ned om natten. Så blev de enige om at spænde et par stude for en stenslæbe og lægge en sten på, og så lade dem råde dem selv. Hvor de så lå om morgenen, skulde kirken bygges. Det var i...
da.etk.DS_03_0_00948
I kj ender jo nok allesammen den første Gård, vi kommer til på Ty holm, når vi er kommen over æ Vejlebro, I véd nok, den Gård, Vasen går igjennem. Der boede en Gang en Mand, der havde en Broder ovre i Sinnerup. Han lå syg og havde været syg længe, og han blev jo længere jo ringere. Så vilde hans Broder fra Ty holm over at se til ham, og han tog så en...
da.etk.DSnr_01_0_00931
En gang var der en præst i Hygum ved navn Peder Jakobsen, som var en meget dygtig præst, men mange af folkene syntes, at han var for stræng, og klagede derover til biskoppen. Så en søndag kom denne ganske uventet for at høre, om det var sandt, hvad folkene sagde. Der var en gi. kone i kirken, der holdt meget af præsten. Idet hun nu så biskoppen, gav hun...
da.etk.DS_04_0_00984
50