Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
15 datasets found
Organizations: UCLA Danish Keywords: give potte
Alle de sager, vi laver her på egnen, regnes efter sæt, når vi skal have vor betaling for det af pottehandlerne, og beregningen er da sådan for det altsammen: Tre af de største fade er to sæt. Lidt mindre fade er tre til et sæt. Vaskeskåler regner vi tre til to sæt. Mindre vaskeskåler er tre til et sæt. Tallerkener regnes tre til et sæt. Af de store...
da.etk.JAT_05_0_00011
Når en ko ej bliver med kalv. Mærker man i tide, at hun vægrer sig for tyren, gives hende et lod hampefro, et kvintin safran og lidt krusemynte, kogt på en potte vand, afsiet og afkjølet. Eller et lod børfro på en pægl krusemyntevand, som frasies og blandes i en halv pot nymalket mælk, da hun derefter gjærne plejer at lobe. M. Grøntoft.
da.etk.JAT_01_0_01716
En tyr, som er dorsk og uvillig til at springe, når det ikke kommer af sygdom eller svækkelse, gives en lille håndfuld småtskåren strandlog (syvilla) i en potte øl, og almindelig opnåes da den attråede virkning. M. Grøntoft.
Kvinder, som giver Die og får bulne Bryster, skal lave en tynd Salve af fint afskrabet Hyldebark, der blandes sammen med lidt søde Fløde og så kommes i en Potte, der sættes over Ilden, og så gives et Opkog under god Omrøring. Denne Salve bruges så som almindeligt Omslag på Brystet. Asmussen, Mølholm, Vejle, 1917.
da.etk.DSnr_04_0_01134
Eor kvæget, når det får deu hidsige lungesot, så det står længe ophovnet og doer, eller og audre indvortes sygdomme. Tag lungeurter for 8 sk., aggermand for 8 sk., rævholt for 10 sk. hakke det tilsammen og kom det udi en potte med gammelt øl og humle og lad det syde under lukt låg, giv ethvert nod det ind altsammel, det hedeste det kan tåles, og noget af...
da.etk.DS_07_0_01771
Eller: Tag et stærkt nygjort hønseæg, så varm, du kan det få, læg det udi en potte og lad dit skarn der over, sæt det til ilden og lad det hælvten udsyde, det øvrige giv i en rindende strøm, mens ægget åbne lidet, og lægge det i en myrehob. Så snart som ægget bliver af myrerne fortæret, så snart forgår malificium, Og patienten hjulpet. 1605-07. Borge...
da.etk.DS_07_0_01607
Mordet på Ane Sørensdattei, eller som hun almindelig kaldtes, Ane Klemensdatter af Søvind, tirsdagen den 18de Marts 1800. Gårdmand Jørgen Mortensen i Brigsted havde en søn, Jens Jørgensen, 21 år gammel, der i flere år var sygelig, og forældrene havde forgjæves anvendt alskens råd mod hans svaghed. Da kom, kaldet eller ukaldet, en omløbskvinde (de hentede...
Maren Hus gik ned til Skravc (Klasonsborg) efter garn ligesom andre huskoner for at få noget at binde i boser. Det var der mange, der gjorde, fra Give. De fik garn udleveret og forfærdigede strikkede sager der af,og så fik de bindeløn for det. Netop en dag, som hun går hjem ad fra Skrave, da kommer hun ind til vores hjemme. Der var lidt gilde, og...
da.etk.DS_07_0_01368
Mesterrod, dyvelsdræk, flyverøn og fepulver og bævergjel — det er snart det vigtigste — de fem slags skal skjæres fint og gives kreatur eller menneske ind i smørrebrød eller sukker for forgjørelse. En kan kjøbe alle fem slags på apotheket. Det er ikke andet end flyverøn, der skal koges, og det skal gjøres i en ny potte ved midnatstid under lukt låg fra...
da.etk.DS_07_0_00892
Et femte brudstykke. Reseft for unde folk for at fåe sinør, at di ey kan forgiøre det. Så tag hvid Chammfær 2 sk. til kiernen, ligeledes til flødebøtten, kom det så i Pundendis vand, lad det det så ståe udi 24 timmer, laddet koge en stund, slå det så i bøtten og kiernen og lad stå i 24 timmer tæt tildækket, slå det så af og skøld kiernen og bøtten vel...
da.etk.DS_06_0_00212
Magia. 1. At se, om et menueske er forgjort. Tag en ny glasseret potte, deri skal du tage af den syges vand, s
Præst-Jenses Cyprianus. .... hed 1 i alle usiede mælk, som malkes tiende og med venstre hånd indgives før solens opgang eller [in]den dens nedgang, men ingen spise få derpå i to timer, og torster den syge, da gives ham ej andet end usiede mælk at drikke. Skulde de deraf brække sig, det hindre ikke, men den syge skal være vel tildækt, enten1) det er så...
Om en syg kan nå sin helbred igjen eller ej. Lad patienten æde en spegesild om morgenen fastendes, og lad hende drikke derpå så meget, som hun gider, sank så alt deo vand, hun pisser, efter at hun kan have fordøjet spegesilden, kom dette pis i en ny potte eller gryde og kog derudi et stykke kalvekjød (anden slags kjød end kalvekjød må det ej være); når...
da.etk.DS_04_0_02090
Blodsot og Durkløb. Kog en potte byggrynsgrød med rindende vand, kom deri et stykke voks, som er ren og uforfalsket, så stor som en valnød eller lidt større efter patientens alder, forlighed og proportion. Giv patienten samme grød at æde middag og aften, ti anden mad må ham ikke gives, ej heller nogen slags drikke eller vædelse eller øl, mens alene...
da.etk.DS_04_0_01848
Fodselen let at gjøre. Kog tre nygjorte hønseæg i en potte med vand. Når de er skrupkogede, da giv kvinden, som er i barnsnød, at drikke af vandet, så skal hun næst Guds hjælp Straks føde. Af et gi. manuskript. Biskop Lavrids Thura, Ribe.
da.etk.DS_04_0_01837
411