Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
10 results
Danish Keywords: brand
Et Par af Dagbjærg Byes Mænd vilde op og grave i Dagbjærg Dos efter den Skat, som skulde være der, efter hvad Sagnet fortalte. De skulde jo grave ved Midnatstid og måtte aldrig sige et Ord. De fik også Skatten frem og bar den hjem imellem sig, den var jo i et Skrin. Så blev de trætte og satte det imellem sig for at hvile lidt. Da kom den ene til at se...
da.etk.DSnr_01_0_00820
I Hueshøj i Iglso, Flg sogn, boede der en gang bjærgfolk, som foruden denne høj ejede to andre i sognet, og dem boede de skiftevis i. En gang, da nogle karle gav sig til at grave i Hueshøj og just havde fundet en stor kobberkjedel, kom en sort høne frem og klukkede, og da de vendte sig om, så de, at Iglso stod i brand. Nu lod de kjedel være kjedel og...
Endnu findes i Heden en stor Høj, hvorpå har været et hedensk Alter, som kaldes Hinderhøj, og har sit Navn efter den almindelige Tradition heraf. Man havde mærket Spøgeri derom, så at Folk, som måtte passere Landevejen til Ålborg, som går digt der forbi, bleve deraf hindrede i deres Rejses Fortsættelse og fore si fabula vera vild, hvoraf man sluttede,...
da.etk.DSnr_01_0_00817
1224.. I en høj ved Markskjælbcek, mellem Fol og Harreby, grov en gang nogle mænd efter en skat. Mens de arbejdede, så de Harreby i brand. De agtede dog ikke derpå, men fortsatte gravningen. Da kom der en karm kjorende, forspændt med fire mus. Også dertil tav folkene ganske stille. Der efter kom én ridende på en stumphalet kok og spurgte : "Har I ikke set...
da.etk.DS_01_0_01224
I Hemmet var de ved at kaste i en Høj. Så viste der sig for dem Fugle og Duer og Kokkemænd, der galte. Lige med et stak der en Gård i Brand. Nu skulde det hele jo gå tiende, men så er der én, der råber: »Halløj 1 nu brænder en Gård!« Dermed sank hele Kramkisten. Morten Povlsen Post, Lindknud.
da.etk.DSnr_01_0_00823
I Mejlby i Stadil ligger Bavneboj. Det var et almindeligt sagn, at i den boede en bjærgmand, der ejede mange penge. Den mand, der ejede jorderne, som højen lå på, fik sin nabomand til at hjælpe sig med at udgrave højen, og det skulde ske st.-Hans nat og stiltiende. Det gik ret godt med gravningen, kun undrede de sig over, at der hele tiden gik en kok...
Om en høj, som ligger osten i Rindom sogn, fortælles : For mange år siden var der tre mænd, som fik lyst til at grave i den, og en nat udforte de deres forsæt. De var så heldige at træffe på en stor jærngryde, men i det samme så de deres tre gårde stå i brand og måtte straks løbe hjem, men da de kom i nærheden, så de, at der ingen ildebrand var, og nu...
Der ligger næsten altid en blå Tåge om Toppen af Dagbjærg Dos. Efter gamle Sagn skal der være gravet en Kobberkjedel med mange Penge og Kostbarheder i derned i Dosset. Så var der et Par unge Mænd fra Dagbjærg By, der kom i Tanker om at ville grave efter denher Skat, og de gav dem så i Færd med Arbejdet, men gjorde forud den Aftale med hinanden, at de...
da.etk.DSnr_01_0_00819
I Brande sogn ved Brand-ures høje er en høj, som man kalder Kjæmpehøjen, fordi den er større end de andre høje. Fra denne høj udgår nu og da om natten tre gloende pile så lange og så tykke som en vognstjært, og de slår da ned i en anden høj, der kaldes Sinkbæk høj og ligger omtrent en halv mil fra Kjæmpehøjen. I begge de høje boer der troldfolk, der om...
da.etk.DS_01_0_01311
Søren Klavsen i Hundskjær kom i Tanker om at ville grave Skjellebjærg Høj ud, der ligger 100 Alen syd for Gården. Han kommer så til et Jærnskrin i Højen og vilde jo have taget det op og ført det hjem, men det kunde han ikke. Så går han hjem og siger det til hans Kone, hun hed Ane Kjær, og så fulgtes de ad derop. De vilde hjælpes ad med at få Skrinet op,...
da.etk.DSnr_01_0_00807
22