Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
215 datasets found
Organizations: UCLA Danish Keywords: aar
En aften, da posten kjørte fra Skive til sit hjem i Linie, og han kom midtvejs, kom der en kvinde hen til vognen og spurgte, om hun ikke kunde komme op at kjøre. Det kom hun da også, men da hun kom op, og de havde kjørt lidt, blev han noget forskrækket, ti han opdagede, at hun havde kvindeskjæg, der stak ud fra hovedtørklædet. Han lod imidlertid som...
da.etk.JAH_05_0_00425
Bonde Banke-Per i Bondebanke-Gården ved Torup i Hammer Sogn havde Cyprianus og kunde gjore både ondt og godt. Han var også søgt som Dyrlæge. Jeg turde nu aldrig kjøre med ham, men en Gang blev jeg som Dreng sendt ned til ham for at få Råd for vore Heste, som havde Lus. Så gav han mig noget, der lignede Snustobak, og det skulde vi koge og vaske dem i. Det...
da.etk.DSnr_06_0_00821
Min Kone var Jordemoder i Foulum, og lav vi boede der, gik vi begge to en Dag hen at besøge Præstens. Et Sted ude på Marken var vi inde at kjøbe et Lispund Tælle, og det skulde så blive liggende, til vi kom tilbage. Nå, vi gik videre ad Ullis, og det blev sent om Aftenen, inden vi kom på Hjemvejen. Så kommer vi gjennem en Dal, og der lå en Kone Lig i en...
For en 40 År siden var deres Kreaturer blevne syge her oppe i Hvirvel. Så gik der Bud om til Anders Uglkjær, om han vilde komme og se til dem. Til at begynde med skulde der nu hentes Jord ved 3 Hjørneskjeller, og det skulde ned på Kirkegården til tre af de mest nye Barnegrave og byttes der, og det kom så i Sengene, men Kreaturerne fik Mediciner og blev...
da.etk.DSnr_06_0_00673
Det var i en Gård i Ørum Vestermark og vest for Ribevejen — ja, a kan jo lige så godt sige det — det var i vor Gård her, som vi nu sidder i, der blev Køerne dårlige, og deres Yver blev så dårlige. Om Aftenen fejlede de ikke noget, men om Morgenen var de helt gale. De blev ikke ringe på én Gang allesammen, men så var det én Ko og så en anden, der blev...
da.etk.DSnr_06_0_00667
Der går Ord af, te der skal være to Hegse i Kjølby, og det skal nedstamme fra nogle kloge Bøger, som de to Mænd har arvet fra deres Forældre. Den ene hedder Anders Pedersen, og den anden Jens Kristensen. Så boede der en Mand nord for Byen, de kaldte ham Snedker-Kristian. Han havde nu haft Stude i mange År, men så var det bleven modens, te Plusfolk skulde...
da.etk.DSnr_06_0_00662
En Skrædder, som boede i Voldtofte i Årene 1760 til 80, havde taget en Del Søgning fra en Skrædder i Bariøse. Det var jo i den Tid, da de gik fra Hus til Hus for at sy. Nu hævnede Skrædderen i Bariøse sig på mange Måder. Han i Voldtofte skulde en Gang sy i en Gård i Bariøse og kom til Byen om Aftenen, men det var ham ikke mulig at finde Gården, skjøndt...
da.etk.DSnr_06_0_00624
De strøg også deres Plovjærn på Husby Kirkemur om Efteråret, når de skulde ud at pløje med dem. En Gang fandt jeg en rund Ring af Græstørv, som et Barn var blevet puttet igjennem. Nogle få Dage efter døde også et Barn ude i Sognet. Husby S., Ulvborg H. Smed Kristian Pedersen, Ørum.
De har gjort Kors på Lemmene St.-Hans Aften og sat Gråboner over Dørene for at værge for Heksene. Giver S., Års H. Søren Andersen, Giver.
da.etk.DSnr_06_0_00609
Kristen Pedersen i Bindeballe har fortalt mig, at lav han var Dreng, da havde de en Karl, der tjente hans Fader, Peder Kristensen, og han var noget klog. Han kunde nemlig binde Munden på Ulvene. Den Gang var Ulvene jo så slemme her. Når to af dem kom efter et Får, så kunde den ene tage i Forbenene, og den anden i Bagparten, og så kunde de formelig rive...
Der var en gammel en, der hed Silli, hun gik omkring og spåede Folk, de kaldte hende ellers æ Spillekone. Så kom hun også her og vilde spå os. Den Gang boede vi i et lille gammelt Hus, det var noget gammel ringe noget med en bitte Krumhverv til Øster, og vi tænkte ingen Forandring på med Husveje. Lige østen for tog vi vort Vand i en bitte Kjelde, men det...
da.etk.DSnr_06_0_00478
Den gamle Thomas Møller, der boede sydvest for Øse By nede på æ Parcel, han var klog og kunde læse over Bingorme og Tandpine og skrev Sedler for Kalve. De Sedler blev sat ind i et Hul over Døren, og så blev der sat en Pind for. De kom til ham, når noget var forgjort, og a véd snart ikke den Ting, han ikke vidste Båd for. Han tjente mange Penge ved det,...
Der var Lerkakkelovn i Jørgens Stue på Birkebæk, og der sad han foran den og varmede sine Fødder på en bred Kampesten, som lå der, og sad og røg af sin Pibe. Konen, Kirsten Birkebæk, stod i Loen og tarsk, for hun tog sig af Avlen. Når Jørgen gik ud at praktisere, havde han Krampetræsko på og hvide Strømper og sid Frakke og høj stor Hat, hvori han...
da.etk.DSnr_06_0_00288
Kristen Simonsen har fortalt, at Jørgen Hansen Birkebæk kunde gjøre både ondt og godt. »De æ pinnede ves! Om han hååd Sebriånus, véd a et, men Henrik Smeds Lægebog den hååd han, de æ ved.« Han var meget klog og kunde gjøre ved for alt mulig, men det var ikke altid han vilde. Han kunde få Ilden til at slukkes og tændes på Folks Ildsteder, som han ønskede...
da.etk.DSnr_06_0_00287
Der var et Par Folk, der havde levet sammen i flere År, men de havde ingen Børn. Det gik meget tilbage for dem, og til sidst gik Manden ind i Skoven med den Beslutning at ville hænge sig der. Så kommer han til en gammel gråskj ægget Mand, der gik med en Sæk på Nakken. Han spørger ham om, hvor han vilde hen. Ja, det kunde han da ikke sådan sige. »Jo, det...
Ude i Tulstrup i Ikast boede en Mand, der gav sig af med at kurere alle Slags Sår og Bullenskab. Men den Kniv eller Høle o. s. v., hvormed Mennesket var bleven skåret, som var kommet til Skade, måtte ingen bruge til noget som helst, inden Såret var bleven lægt. Manden havde nogle tilskårne Pinde, som han kaldte Frisnitterpinde, og de blev kun afskårne en...
da.etk.DSnr_06_0_00254
Skjellet mellem Tyrrestrup på den ene Side og Byerne Års, Tvingstrup, Haldum og Toftum på den anden går ud og ind, og det er fremkommet på følgende Måde. Herremanden på Tyrrestrup var i med den Slemme, og han havde lovet ham, han måtte få al den Jord, han kunde ride ind, mens Præsten var på Prækestolen. Han red altså, og to sorte Svin løb foran ham og...
da.etk.DSnr_06_0_00181
Det var i den Tid, da Jernbanen blev anlagt her i Egnen, da kom der en Sjællænder her over og arbejdede ved Banen. Han var nok bleven skilt ved Konen der ovre, efter hvad vi kunde forstå, og nogle vilde også fortælle, han havde gjort falsk Ed en Gang. Han sad så til Leje hos os — det var den Gang, vi var ved Møllen — og havde et Kammer der ovre i Møllen....
Min Bedstefaders Stiffader, der boede her i vor Gård, han hed Iver Bentsen, og vor Nabo her inde hed Grejs Hansen. De to Mænd rejste dem hver Morgen sådan ved 3-Tiden om Sommeren og gik så op på deres Uderlodder og flyt deres Heste sammen. Den, der blev først vågen, den talte jo til den anden, og det var en vis Ret. Så en Morgen tidlig, Iver kommer op —...
Provsten i Barmer var kjørende til Ålborg. Da de så kjørte hjem ad om Natten, så ligesom de kjørte, så siger Kusken, te han troede, Hestene gik trætte. Nej, siger Provsten. Jo, de kunde ikke trække Vognen. Så ser Provsten sig til Siden og bag ud, og så befaler han Kusken at stå af Vognen og tage det fjærneste Hjul af og lægge bag i Vognen. Så skulde han...
da.etk.DSnr_06_0_00115
3