Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
10 datasets found
Danish Keywords: aar præstegaard
Pastor Leganger i Herfølge var født i Norge, og han havde Cyprianus og var meget klog. En Søndag han var i Sædder at forrette Tjenesten, havde hans lille 12 Års Søn Gunnar fået fat i den Bog og gav sig til at læse i den, og så læste han Stuen fuld af Smådjævle. Allerbedst som Faderen stod i Sædder Kirke og prædikede, så mærkede han, det var galt fat og...
Skallerup Præstegård brændte helt ned i 1851. Ilden kom først op i Stuehuset, og Folk gik i en 2, 3 Dage på Loftet og ragede i den, sådan som den lå og ulmede i Spindelvævet, som hængte deroppe mellem Lægterne. Omtrent samtidig med, at der kom Ild i Stuehuset, tog den også fat i det vestre Fløj hus, som lå en 20 Alen derfra, og endskjøndt der blæste en...
da.etk.DSnr_05_0_00923
Der boede en Pastor Høeg i Ugilt, det er ham, der har døbt mig, og han havde en Datter Kristine, der var forlovet med en Karl, som tjente i Præstegården, de kaldte ham Kræn Rådsig. Hun blev frugtsommelig ved ham, men så en Aften, der var Dands, det var om Julen, da dandsede hun så forfærdelig med min Fader, at hun gjorde Barsel anden Dagen, og Barnet...
I den vestre Ende af Haverslev Kirke er der en Begravelse i Tårnet, og oven over stod en Indskrift, der begyndte sådan: Her hviler Jørgen Mørk i Ro med hans dydziret Dame o. s. v. Der var et helt Vers, og deri stod, at han havde været Nørlunds Ejer og var bisat der tilligemed hans Frue og to Børn, som allesammen var balsamerede. Der stod også i...
da.etk.DSnr_05_0_00412
Gårdmand Knud Hansen her i Byen hængte sig selv 1887, og Året efter var der stor Tummel i hans Gårde. Hans Rasmussen har set en sort Mand der. Pastor Worm, der er en lærd Mand, har nok fået det bort, tillige med andet mere tidligere. Der er nemlig også set en hvid Skikkelse i Præstegårdens Have. Han har også fået en af de forrige Forvaltere på Dallund...
da.etk.DSnr_05_0_00194
En Mand nede i Brande By, der var nærmest Nabo østen til Præstegården, fortalte en Dag, at han havde drømt om Natten, at hele Byen skulde brænde. Den Dag skulde de til at bage i hans Gård, og for at Drømmen ikke skulde komme til at passe, stod han selv og vilde passe Ovnen og fyrede hele Tiden. Da han havde fået Gløderne raget af Ovnen og ud i...
da.etk.DSnr_03_0_00841
I Året 1693 indrettedes der nye Stolestader i Kirken. Samme År d. 23de Søndag eft. Trin. stjal en Mand ved Navn Klavs Skolemester eller Svarrer Alterbægeret med Tilbehør. D. 10de Sept. 1694 hængtes han for dette Kirkeran på en Mark sydvest for Trappen i Ringenæs Sogn. Nytårsdag 1701 blev Klingpungen for første Gang båren rundt i Holbøl Kirke. I Provstens...
da.etk.DSnr_03_0_00327
I Holbøl Kirkes Alter skal der i tidligere Tid have været en stor Helligdom, som endnu var at se i en Slags Blykapsel, da Hr. Samuel Nissen levede. Han skriver således: Midt i Alteret ligger en stor, flad, jævn Sten, hvori er hugget et firkantet Hul, og deri lindes den Blybøsse (forhen uden Tvivl af Sølv eller Guld), hvori Jomfruens Mælk eller Blod...
da.etk.DSnr_03_0_00286
En Forpagter i Navtrup Præstegård var også synsk. Når han var oppe at kime for Degnen Højtidsaftenerne, kunde han se, hvem der skulde begraves det År. En Gang så' han også et Ligtog og så' flere bekj endte Ansigter, og han så' også hans egen Kone, men sig selv så' han ikke. Han døde også inden Året var omme. Da han kjørte Tømmer hjem til den nye...
da.etk.DSnr_02_H_00499
Jeg kom til at tjene i Lønborg Præstegård, hvor min Morbroder var Forpagter. Det varede ikke længe, inden jeg så mig om oppe på Kirkegården, og det første, mit Øje faldt på, var en Grav, der vendte ikke således som de andre, men i Syd og Nord. Ved Kirken boede en gammel Mand, som gik på Dagleje i Præstegården, og ham spurgte jeg ud om det. Han fortalte...
da.etk.DSnr_02_H_00012
5