Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
34 results
Danish Keywords: aand
Gud fader mig Regiere, Gud Søn min lyche formere, Gud den Hellig Ånd mig spare, Guds Engle mig bevare, så Kand mig intet Schade trosz alle dem, der mig hade. Dette Vers har Jeg fundet indskrevet i Bogen: Den rette Ordinants, Kjebenhavn 1582. Denne Bog findes i Askov Højskoles Bibliotek. E. T. K.
En Hvirvelvind er en ond Ånd, der farer af Sted. Spytter man midt i den, skilles den ad. J. Jensen, Refshalegård.
Min Mormoder fortalte om Spøgelset på Sandholt. Kirken skulde gjøres i Stand, og så ryddede Arbejdsfolkene Gravkjælderen, brød Kisterne op og stillede Benradene op til Kirkestolene med de Ord: »Du har før været en stor og brovtende Karl, men nu kan en have Krammet på dig og kan give dig en på Kjæverne.« Dermed gav de dem så en Kindhest. Så vilde...
da.etk.DSnr_05_0_00791
Der var megen Overtro blandt Folket og selv hos de højere Stænder. I disse Tider tvivlede ingen om, at hvo som pløjede sin Næste for nær, skulde pløje efter Døden med gloende Heste og Plov og selv med brændende Hånd holde den. Især hørtes meget om store Mænds Gjenfærd og om sammes gruelige Skrig om Nattetider, især mod Højtider. Så havde man i ældre Dage...
I Knebel Sogn på Mols findes en stenet Ager, som kaldes Germinus's Hus efter et Spøgelse eller en ond Ånd, som oftere havde vist sig, hvorfor Almuen mente, at han havde sin Bolig i den Ager. Iblandt andre Historier om ham fortælles denne. En Bonde fra Byen Knebel havde festligholdt Kristi Fødselsdag noget for lystigt, og dristede sig til for Spøg at ride...
da.etk.DSnr_01_0_00585
Mens F. J. Dewitz var på Frederiksgave, var der en gammel Troldmand Lars Bøn fra Veflinge, som tit kom til Gården og gjorde Skarnsstreger. Han forudsagde ofte Generalen, når han drog ud på Jagt, hvad Udfald den vilde få, og når Generalen forbød ham at være på Gården, krøb han op i nogle store, gamle Træer. En Gang Kongen kom gjennem Fyn, blev han ført...
da.etk.DSnr_06_0_00035
Kristiane, der døde i Vordingborg, hun søgte i levende Live altid Hjælp og Trøst hos os, og da hun var død, kom hun og vilde gjøre det samme. Men jeg sagde: »Nej, Kristiane, jeg har gjort så meget for dig, som jeg kunde, men nu er du gået til dit Sted, og nu kan jeg ikke gjøre mere for dig.« Jeg mærkede, at det var, ligesom hendes Ånd var der, og jeg lå...
Pastor Garde i Horslunde var en Dag i Kirken og læste med Konfirmanterne. Da hører de sådan en underlig Lyd nede fra Våbenhuset. De sad jo oppe i Altergulvet. Da sagde han til dem, at de skulde blot være rolige, imens han var borte, og så gik han hjem og hentede sin Præstekjole og fik den på, og så kom han og manede en urolig Ånd ned. En anden Gang var...
O, Jesus, vær, o, Jesus, min, og lad mie altid være din I O, Jesus, lad mig aldrig gå ud af den Vej, du vandred' på, o, Jesus Krist, giv mig Forstand, oplys mig med den Hellig Ånd, og mig til Trøst udi min Nød, Gud, fri mig fra den evige Død! Eller: O, Jesus kjær, o, Jesus min, (o, Jesus Krist, du være min) o, Jesus, lad mig være din, og Jesus, vær du...
da.etk.DSnr_02_G_00220
Der var en Gang en Greve, som havde en Tjener, som han vilde lade henrette for B. G. Kl. Da dette nu skulde ske, kunde Skarpretteren ikke få Hovedet af ham. Da Greven så dette, spurgte han om, hvorledes dette kunde gå til, at ingen Sværd kunde beskadige ham. Derpå viste Tjeneren ham dette Brev med følgende Bogstaver: L. I. F. K. H. B. K. R. H. Efter at...
da.etk.DSnr_02_G_00244
En Pige, der tjente på Sandholt, vilde en Aften ud at mødes med sin Kjæreste i Skoven. Da ser hun én, der går forved hende, og så tror hun jo, det er ham. »Hans, kan du ikke bie?« siger hun. Nej, han bliver ved at gå. »Bi mig, Hans.« Nej. »Kan du da for Satan ikke bie!« Så vendte den sig om, blev stående og slog Kappen til Side med de Ord: »Kan du se,...
da.etk.DSnr_05_0_00788
En Pige gik ned over Broen ved Sandholt og så da en Mand stå der. Hun troede, det var hendes Kjæreste, og talte til ham tre Gange. »Du kan godt give dig til Kjende,« siger hun, »jeg ved nok, hvem du er.« Han slog da Kappen til Side, og det viste sig nu, at han var helt gloende, og den gloende Ild stod ham ud af Halsen, idet han talte. »Hu, du er en...
da.etk.DSnr_05_0_00787
Der tjente en Pige på Sandholt, som bed Bodil. Hun var en Aften gået ud for at møde sin Kjæreste, og da kom der én til hende, som hun spørger: »Er det dig, Hans Forrider?« Han sagde nej og spurgte igjen, om hun vidste, hvem han var, og dermed slog han sin Kappe til Side. Så sagde hun: »Ja, du er en fordømt Ånd.« Men da hun nu havde sagt det, så kunde hun...
da.etk.DSnr_05_0_00784
En Karl ovre på Fyen havde sat sin Kjæreste Stævne en Aften på et bestemt Sted, og hun gik da også ud for at træffe ham. Da så hun en Skikkelse, der puttede sig ned et Stykke foran hende. Hun troede jo, det var Kjæresten og sagde: »Ja, jeg ser dig nok, Godkarl, men du skal ikke putte dig for mig, Niels.« Så rejser han sig op, og da var han helt gloende...
da.etk.DSnr_05_0_00779
I Helvedes Kjælen ved Næsby ved Skoven boede en Natravn. Den kom hver Aften flyvende, og da kunde vi høre det suse i Æbletræerne. Den lignede Bagsiden af en Vogn og sagde: Baw-Baw. Det var ikke rådeligt for nogen at vrænge efter den, for så kunde den slå ned på ham, og da blev han aldrig Menneske mere. Helvedes Kjæle var bundløs, og når man stak i den,...
da.etk.DSnr_02_C_00074
Der ligger den Dag i Dag en stor Gård med hvidkalkede Vægge ude på Brudager Mark i Sydfyn. Til denne knytter sig en hel Del uhyggelige Sagn om Spøgeri og Gengangere. Jeg kan endnu tydelig mindes, at min Fader ofte har fortalt herom, og da navnlig om et Spøgelse, som gik under Navnet Skuløret. Det var en meget stor, bredskuldret Mand i grå Klæder og med...
da.etk.DSnr_05_0_00886
Gamle Johan Frederik skulde have Opsigt med dem, der skulde rydde Gravkjælderen i Lyndelse Kirke, men det havde han jo ikke. De Karle, der førte Ligene ud, de stillede dem op langs med Stolerækkerne oppe i Kirken og gav dem én på Kassen, idet de sagde: »Ja, I var nogle Karle, mens I var i Live, men hvad er I nu.« De plyndrede Ligene og lavede Stakit...
da.etk.DSnr_05_0_00796
En Karl, der hed Hans, tjente på Sandholt, og han havde en Kjæreste, der tjente på en Gård i Nærheden og ellers stammede fra Lyø. En Aften vilde hun gå ud og møde sin Kjæreste, og da kom hun også imod en Person, som hun antog var ham, og hun hilste og sagde Godaften. Så rakte han sin Hånd ud og vilde hilse på hende, men hun gav Agt på, at den var...
På Gården Sandholt, Lyndelse Sogn, har der været sådanne slemme Herremænd, der endog plyndrede Ligene i Kirken og tog alle Smykkerne af dem. En Pige på den Gård var Kjæreste med en Karl i Nabobyen, og en Aften gik hun ud for at møde ham. Da ser hun tydelig én komme hen ad Vejen. Han gik somme Tider ned i Grøften og skjulte sig. Så råbte hun: »Jeg kan...
da.etk.DSnr_05_0_00792
På en stor Herregård omkring ved Assens var der en Pige, og hun havde Rideknægten til Kjæreste. En Aften var han gået i Byen, og så vilde hun gå i Møde med ham. Der kom også én, og hun troede, det var Hans. Da siger hun: »Å, du skal ikke kyse mig, Hans, for jeg véd godt, det er dig.« Så siger han, denher Fyr: »Ved du, hvem jeg er,« og i det samme slår...
da.etk.DSnr_05_0_00781
59