nl.verhalenbank.72918

D'r kwam bij iemand een toverheks. . . hokus, pokus uit staan brabbele. Toen lag die man rondom in de roze. En z'n hoofdpeluw zat vol kikvorse. Eve later ware de roze en de kikvorse weer weg. Want toen kwam de toverheks weer terug. Toen was de betovering verbroke.

Additional Info

Field Value
Source http://www.verhalenbank.nl/items/show/72918
Last Updated February 11, 2020, 23:48 (UTC)
Created January 20, 2020, 23:39 (UTC)
Narration 1963-08-15
SINSAG 0580 Andere Hexenkünste
TM 3109 Heksenkrans in kussen
TM 3117 De kwade hand (het boze oog)
Tale Type SINSAG 0580: Andere Hexenkünste; TM 3117: De kwade hand (het boze oog); TM 3109: Heksenkrans in kussen
Type sage
identifier nl.verhalenbank.72918
machine_translation_target She came to someone with a . . . . staan , . out of its . . Then that guy was lying around in the pink . And his . was full of . . Eve later the pink and the . were out . Because then the Vietnam War came back . Then the spell was . .
nl D'r kwam bij iemand een toverheks. . . hokus, pokus uit staan brabbele. Toen lag die man rondom in de roze. En z'n hoofdpeluw zat vol kikvorse. Eve later ware de roze en de kikvorse weer weg. Want toen kwam de toverheks weer terug. Toen was de betovering verbroke.
Keyword hekserij; man; heks; staan; heksen; hoofdkussen; kussen; verbreken; toverheks; volksgeloof; magie; rozenkrans; behekst; kikvors; betovering; kikkers; roze; betoverd; rozen; heksenkunst; hokus; hokus pokus
person_narrator Crielaard, G.
person_narrator_gender m
Narration place Andel; No name
raw_xml <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><isebel:story xmlns:isebel="http://www.isebel.eu/ns/isebel" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:datacite="http://datacite.org/schema/kernel-4" xmlns:mi="http://www.verhalenbank.nl/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.isebel.eu/ns/isebel http://www.isebel.eu/ns/isebel2.xsd" xml:id="nl.verhalenbank.72918" xml:lang="nl"><dc:identifier>nl.verhalenbank.72918</dc:identifier><isebel:purl>http://www.verhalenbank.nl/items/show/72918</isebel:purl><dc:type xml:lang="nl">sage</dc:type><isebel:taleTypes><isebel:taleType number="SINSAG 0580" title="Andere Hexenkünste"/><isebel:taleType number="TM 3117" title="De kwade hand (het boze oog)"/><isebel:taleType number="TM 3109" title="Heksenkrans in kussen"/></isebel:taleTypes><isebel:contents><isebel:content xml:lang="nl">D'r kwam bij iemand een toverheks. . . hokus, pokus uit staan brabbele. Toen lag die man rondom in de roze. En z'n hoofdpeluw zat vol kikvorse. Eve later ware de roze en de kikvorse weer weg. Want toen kwam de toverheks weer terug. Toen was de betovering verbroke.</isebel:content></isebel:contents><isebel:places><isebel:place id="geo44701" xml:lang="nl"><dc:title xml:lang="nl">Andel</dc:title><isebel:point><datacite:pointLatitude>51.7851101</datacite:pointLatitude><datacite:pointLongitude>5.05489090000003</datacite:pointLongitude></isebel:point><isebel:role>narration</isebel:role></isebel:place><isebel:place id="geo44702" xml:lang="nl"><dc:title xml:lang="nl">No name</dc:title><isebel:point><datacite:pointLatitude>52.132633</datacite:pointLatitude><datacite:pointLongitude>5.29126599999995</datacite:pointLongitude></isebel:point><isebel:role>narration</isebel:role></isebel:place></isebel:places><isebel:persons><isebel:person xml:lang="nl"><isebel:name>Crielaard, G.</isebel:name><isebel:gender>m</isebel:gender><isebel:role>narrator</isebel:role></isebel:person></isebel:persons><isebel:events><isebel:event><isebel:date>1963-08-15</isebel:date><isebel:thru>1963-08-15</isebel:thru><isebel:role>narration</isebel:role></isebel:event></isebel:events><isebel:keywords><isebel:keyword xml:lang="nl">hekserij</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">man</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">heks</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">staan</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">heksen</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">hoofdkussen</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">kussen</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">verbreken</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">toverheks</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">volksgeloof</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">magie</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">rozenkrans</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">behekst</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">kikvors</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">betovering</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">kikkers</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">roze</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">betoverd</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">rozen</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">heksenkunst</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">hokus</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">hokus pokus</isebel:keyword></isebel:keywords></isebel:story>