wossidia
https://apps.wossidia.de/webapp/run/node/XMD-S001-000-011-634
 
Narration date
 
Tale type
 
Narration Place
 

[11634] Gegen Warzen


Gegen Warzen:


Wat ik seih gewinnt,
wat ik striek verswinnt.


Lehrer. Vorbeck, Petschow b/ Tessin
Created
March 4, 2020, 13:18 (UTC)
Last updated
March 4, 2020, 13:18 (UTC)