da.etk.JAT_06_0_01306

  1. Når piger er et elier andet sted henne for i hemmelighed at føde deres uægte børn, siger man: De er henne at lægge sig af. Vi har ikke et karleben i gården : der er ingen mandfolk hjemme. A skal ud å nowes æ vend: ud at pisse. Grejs.

Additional Info

Field Value
Source http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/stories/show/JAT_06_0_01306
Last Updated January 21, 2020, 00:09 (UTC)
Created January 21, 2020, 00:09 (UTC)
ETK 36 Our forebears' way of thinking and spiritual life
ETK 36.772 Landscape descriptions
Publication 1905-01-01
Tale Type ETK 36: Our forebears' way of thinking and spiritual life; ETK 36.772: Landscape descriptions
Type legend
da 1306. Når piger er et elier andet sted henne for i hemmelighed at føde deres uægte børn, siger man: De er henne at lægge sig af. Vi har ikke et karleben i gården : der er ingen mandfolk hjemme. A skal ud å nowes æ vend: ud at pisse. Grejs.
Keyword mandfolk; vende; føde; pisse; uægte
identifier da.etk.JAT_06_0_01306
machine_translation_target {"1306. When girls are elder somewhere else to secretly give birth to their unrighteous children, they say, she is her to lie down. We do not have a karleben in the yard: there are no men at home. A must go now: turn out to piss. Grejs."}
place_action Grejs
raw_xml <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><isebel:story xmlns:isebel="http://www.isebel.eu/ns/isebel" xmlns:datacite="http://datacite.org/schema/kernel-4" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.isebel.eu/ns/isebel http://www.isebel.eu/ns/isebel2.xsd" xml:id="JAT_06_0_01306" xml:lang="da"> <dc:identifier>da.etk.JAT_06_0_01306</dc:identifier> <isebel:purl>http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/stories/show/JAT_06_0_01306</isebel:purl> <dc:type>legend</dc:type> <isebel:taleTypes> <isebel:taleType number="ETK 36" title="Our forebears' way of thinking and spiritual life"/> <isebel:taleType number="ETK 36.772" title="Landscape descriptions"/> </isebel:taleTypes> <isebel:contents> <isebel:content xml:lang="da">1306. Når piger er et elier andet sted henne for i hemmelighed at føde deres uægte børn, siger man: De er henne at lægge sig af. Vi har ikke et karleben i gården : der er ingen mandfolk hjemme. A skal ud å nowes æ vend: ud at pisse. Grejs.</isebel:content> </isebel:contents> <isebel:places> <isebel:place id="3803"> <dc:title>Grejs</dc:title> <isebel:point> <datacite:pointLatitude>55.7627968</datacite:pointLatitude> <datacite:pointLongitude>9.546017377</datacite:pointLongitude> </isebel:point> <isebel:role>action</isebel:role> </isebel:place> </isebel:places> <isebel:events> <isebel:event> <isebel:date>1905-01-01</isebel:date> <isebel:role>publication</isebel:role> </isebel:event> </isebel:events> <isebel:keywords> <isebel:keyword id="3394" type="general term">mandfolk</isebel:keyword> <isebel:keyword id="6269" type="general term">vende</isebel:keyword> <isebel:keyword id="1320" type="general term">føde</isebel:keyword> <isebel:keyword id="4045" type="general term">pisse</isebel:keyword> <isebel:keyword id="5948" type="general term">uægte</isebel:keyword> </isebel:keywords> </isebel:story>