da.etk.JAT_06_0_01302

  1. I Eriknavr, hvor a er fra, brugte vi meget ordet hokkeuren. Det har ikke noget med renlighed at gjøre. Når man flyttede ud af et hus alt hvad flyttes kunde, så var buset hokkenren, om det end var nok så smudsigt. Ordet brugdes most, når vi slagtede svin. Vi sagde: så meget vejer svinet hokkenren, og mente da alt det hele, rub og stub. Høker J. Pedersens enke, Bredal, Engum.

Additional Info

Field Value
Source http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/stories/show/JAT_06_0_01302
Last Updated January 21, 2020, 00:09 (UTC)
Created January 21, 2020, 00:09 (UTC)
ETK 36 Our forebears' way of thinking and spiritual life
ETK 36.772 Landscape descriptions
Publication 1905-01-01
Tale Type ETK 36: Our forebears' way of thinking and spiritual life; ETK 36.772: Landscape descriptions
Type legend
da 1302. I Eriknavr, hvor a er fra, brugte vi meget ordet hokkeuren. Det har ikke noget med renlighed at gjøre. Når man flyttede ud af et hus alt hvad flyttes kunde, så var buset hokkenren, om det end var nok så smudsigt. Ordet brugdes most, når vi slagtede svin. Vi sagde: så meget vejer svinet hokkenren, og mente da alt det hele, rub og stub. Høker J. Pedersens enke, Bredal, Engum.
Keyword veje; slagte; svin; flytte; ord; stub; buse
identifier da.etk.JAT_06_0_01302
machine_translation_target {"1302. In Eriknavr, where a is from, we used much the word hokkeuren. It has nothing to do with cleanliness. When moving out of a house, everything moved to a customer, the bus was hunched, if it were enough so dirty. The word was used when we slaughtered pigs. We said, so much weighs the pigs, and meant all the stuff, rub and stump. Hooks J. Pedersen's widow, Bredal, Engum. "}
raw_xml <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><isebel:story xmlns:isebel="http://www.isebel.eu/ns/isebel" xmlns:datacite="http://datacite.org/schema/kernel-4" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.isebel.eu/ns/isebel http://www.isebel.eu/ns/isebel2.xsd" xml:id="JAT_06_0_01302" xml:lang="da"> <dc:identifier>da.etk.JAT_06_0_01302</dc:identifier> <isebel:purl>http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/stories/show/JAT_06_0_01302</isebel:purl> <dc:type>legend</dc:type> <isebel:taleTypes> <isebel:taleType number="ETK 36" title="Our forebears' way of thinking and spiritual life"/> <isebel:taleType number="ETK 36.772" title="Landscape descriptions"/> </isebel:taleTypes> <isebel:contents> <isebel:content xml:lang="da">1302. I Eriknavr, hvor a er fra, brugte vi meget ordet hokkeuren. Det har ikke noget med renlighed at gjøre. Når man flyttede ud af et hus alt hvad flyttes kunde, så var buset hokkenren, om det end var nok så smudsigt. Ordet brugdes most, når vi slagtede svin. Vi sagde: så meget vejer svinet hokkenren, og mente da alt det hele, rub og stub. Høker J. Pedersens enke, Bredal, Engum.</isebel:content> </isebel:contents> <isebel:events> <isebel:event> <isebel:date>1905-01-01</isebel:date> <isebel:role>publication</isebel:role> </isebel:event> </isebel:events> <isebel:keywords> <isebel:keyword id="6252" type="general term">veje</isebel:keyword> <isebel:keyword id="4834" type="general term">slagte</isebel:keyword> <isebel:keyword id="5450" type="general term">svin</isebel:keyword> <isebel:keyword id="1313" type="general term">flytte</isebel:keyword> <isebel:keyword id="3884" type="general term">ord</isebel:keyword> <isebel:keyword id="5355" type="general term">stub</isebel:keyword> <isebel:keyword id="798" type="general term">buse</isebel:keyword> </isebel:keywords> </isebel:story>