da.etk.JAT_06_0_01298

  1. Han foppet å foppet: fumpede; dæ svar et lille skem sne på jorden: meget tyndt lag; de æ hwallriig falk: meget rige; a vel sæt æ ku m å æ åger: ud på agrene; å æ stæj : lige strags; her i Ry og omegnen siger de altid Himmelbjærg kald, a er nu 75 år og har aldrig hørt andet, min fader sagde det også. 1297—98. Jakob Snedker, Ry.

Additional Info

Field Value
Source http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/stories/show/JAT_06_0_01298
Last Updated January 21, 2020, 00:09 (UTC)
Created January 21, 2020, 00:09 (UTC)
ETK 36 Our forebears' way of thinking and spiritual life
ETK 36.772 Landscape descriptions
Publication 1892-01-01
Tale Type ETK 36: Our forebears' way of thinking and spiritual life; ETK 36.772: Landscape descriptions
Type legend
da 1298. Han foppet å foppet: fumpede; dæ svar et lille skem sne på jorden: meget tyndt lag; de æ hwallriig falk: meget rige; a vel sæt æ ku m å æ åger: ud på agrene; å æ stæj : lige strags; her i Ry og omegnen siger de altid Himmelbjærg kald, a er nu 75 år og har aldrig hørt andet, min fader sagde det også. 1297—98. Jakob Snedker, Ry.
Keyword himmel; omegn; sne; rig; sæt; tynd; kalde; ager; kue; snedker; stæje; falk
identifier da.etk.JAT_06_0_01298
machine_translation_target {"1298. He fought to fade: fumbled; the answer a little bit of snow on earth: very thin layer; the hwallriig falk: very rich; You are welcome to go to the farm: to be steady: just strangs; Here in Ry and the area they always say Himmelbjærg cold, a is now 75 years old and have never heard anything else, my father also said that. 1297-98. Jakob Snedker, Ry."}
person_contributor Jakob Snedker
person_contributor_gender
person_narrator Jakob Snedker
person_narrator_gender
place_action Ry
Narration place Ry
place_recording Ry
raw_xml <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><isebel:story xmlns:isebel="http://www.isebel.eu/ns/isebel" xmlns:datacite="http://datacite.org/schema/kernel-4" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.isebel.eu/ns/isebel http://www.isebel.eu/ns/isebel2.xsd" xml:id="JAT_06_0_01298" xml:lang="da"> <dc:identifier>da.etk.JAT_06_0_01298</dc:identifier> <isebel:purl>http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/stories/show/JAT_06_0_01298</isebel:purl> <dc:type>legend</dc:type> <isebel:taleTypes> <isebel:taleType number="ETK 36" title="Our forebears' way of thinking and spiritual life"/> <isebel:taleType number="ETK 36.772" title="Landscape descriptions"/> </isebel:taleTypes> <isebel:contents> <isebel:content xml:lang="da">1298. Han foppet å foppet: fumpede; dæ svar et lille skem sne på jorden: meget tyndt lag; de æ hwallriig falk: meget rige; a vel sæt æ ku m å æ åger: ud på agrene; å æ stæj : lige strags; her i Ry og omegnen siger de altid Himmelbjærg kald, a er nu 75 år og har aldrig hørt andet, min fader sagde det også. 1297—98. Jakob Snedker, Ry.</isebel:content> </isebel:contents> <isebel:places> <isebel:place id="979"> <dc:title>Ry</dc:title> <isebel:point> <datacite:pointLatitude>56.07812985</datacite:pointLatitude> <datacite:pointLongitude>9.707632595</datacite:pointLongitude> </isebel:point> <isebel:role>narration</isebel:role> <isebel:role>recording</isebel:role> </isebel:place> <isebel:place id="979"> <dc:title>Ry</dc:title> <isebel:point> <datacite:pointLatitude>56.07812985</datacite:pointLatitude> <datacite:pointLongitude>9.707632595</datacite:pointLongitude> </isebel:point> <isebel:role>action</isebel:role> </isebel:place> </isebel:places> <isebel:persons> <isebel:person id="1603"> <isebel:name>Jakob Snedker</isebel:name> <isebel:role>contributor</isebel:role> <isebel:role>narrator</isebel:role> </isebel:person> </isebel:persons> <isebel:events> <isebel:event> <isebel:date>1892-01-01</isebel:date> <isebel:role>publication</isebel:role> </isebel:event> </isebel:events> <isebel:keywords> <isebel:keyword id="2175" type="general term">himmel</isebel:keyword> <isebel:keyword id="3805" type="general term">omegn</isebel:keyword> <isebel:keyword id="4932" type="general term">sne</isebel:keyword> <isebel:keyword id="4277" type="general term">rig</isebel:keyword> <isebel:keyword id="4419" type="general term">sæt</isebel:keyword> <isebel:keyword id="5928" type="general term">tynd</isebel:keyword> <isebel:keyword id="2592" type="general term">kalde</isebel:keyword> <isebel:keyword id="122" type="general term">ager</isebel:keyword> <isebel:keyword id="2953" type="general term">kue</isebel:keyword> <isebel:keyword id="4934" type="general term">snedker</isebel:keyword> <isebel:keyword id="5158" type="general term">stæje</isebel:keyword> <isebel:keyword id="1174" type="general term">falk</isebel:keyword> </isebel:keywords> </isebel:story>