da.etk.JAT_06_0_01297

  1. De hå hæt let mæ væ;'ret: er blevet lidt bedre; dær æ roskav ve et: rosomhed; mi fåer go båwwneng te Sofiendal (Vengegård): hovarbejde; dænd hå lø ui po marken: er bygget på marken; kchven hå ståndt åpo flir pælle: stået på fire søjler

Additional Info

Field Value
Source http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/stories/show/JAT_06_0_01297
Last Updated January 21, 2020, 00:09 (UTC)
Created January 21, 2020, 00:09 (UTC)
ETK 36 Our forebears' way of thinking and spiritual life
ETK 36.772 Landscape descriptions
Publication 1892-01-01
Tale Type ETK 36: Our forebears' way of thinking and spiritual life; ETK 36.772: Landscape descriptions
Type legend
da 1297. De hå hæt let mæ væ;'ret: er blevet lidt bedre; dær æ roskav ve et: rosomhed; mi fåer go båwwneng te Sofiendal (Vengegård): hovarbejde; dænd hå lø ui po marken: er bygget på marken; kchven hå ståndt åpo flir pælle: stået på fire søjler
Keyword ve; væ; få; go; po; hovarbejde; åpo
identifier da.etk.JAT_06_0_01297
machine_translation_target {"1297. The hopes lightly meet up, right: have become a little better; here you are, calmness; I get go to Bowwneng tea Sofiendal (Vengegård): Hovwork; Daughters Hope Loi Poi Po: Are built on the ground; kchven hop stood at the pole flir pole: stood on four columns"}
person_contributor Jakob Snedker
person_contributor_gender
person_narrator Jakob Snedker
person_narrator_gender
place_action Ry
Narration place Ry
place_recording Ry
raw_xml <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><isebel:story xmlns:isebel="http://www.isebel.eu/ns/isebel" xmlns:datacite="http://datacite.org/schema/kernel-4" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.isebel.eu/ns/isebel http://www.isebel.eu/ns/isebel2.xsd" xml:id="JAT_06_0_01297" xml:lang="da"> <dc:identifier>da.etk.JAT_06_0_01297</dc:identifier> <isebel:purl>http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/stories/show/JAT_06_0_01297</isebel:purl> <dc:type>legend</dc:type> <isebel:taleTypes> <isebel:taleType number="ETK 36" title="Our forebears' way of thinking and spiritual life"/> <isebel:taleType number="ETK 36.772" title="Landscape descriptions"/> </isebel:taleTypes> <isebel:contents> <isebel:content xml:lang="da">1297. De hå hæt let mæ væ;'ret: er blevet lidt bedre; dær æ roskav ve et: rosomhed; mi fåer go båwwneng te Sofiendal (Vengegård): hovarbejde; dænd hå lø ui po marken: er bygget på marken; kchven hå ståndt åpo flir pælle: stået på fire søjler</isebel:content> </isebel:contents> <isebel:places> <isebel:place id="979"> <dc:title>Ry</dc:title> <isebel:point> <datacite:pointLatitude>56.07812985</datacite:pointLatitude> <datacite:pointLongitude>9.707632595</datacite:pointLongitude> </isebel:point> <isebel:role>narration</isebel:role> <isebel:role>recording</isebel:role> </isebel:place> <isebel:place id="979"> <dc:title>Ry</dc:title> <isebel:point> <datacite:pointLatitude>56.07812985</datacite:pointLatitude> <datacite:pointLongitude>9.707632595</datacite:pointLongitude> </isebel:point> <isebel:role>action</isebel:role> </isebel:place> </isebel:places> <isebel:persons> <isebel:person id="1603"> <isebel:name>Jakob Snedker</isebel:name> <isebel:role>contributor</isebel:role> <isebel:role>narrator</isebel:role> </isebel:person> </isebel:persons> <isebel:events> <isebel:event> <isebel:date>1892-01-01</isebel:date> <isebel:role>publication</isebel:role> </isebel:event> </isebel:events> <isebel:keywords> <isebel:keyword id="6125" type="general term">ve</isebel:keyword> <isebel:keyword id="6140" type="general term">væ</isebel:keyword> <isebel:keyword id="1152" type="general term">få</isebel:keyword> <isebel:keyword id="1822" type="general term">go</isebel:keyword> <isebel:keyword id="4081" type="general term">po</isebel:keyword> <isebel:keyword id="2301" type="general term">hovarbejde</isebel:keyword> <isebel:keyword id="244" type="general term">åpo</isebel:keyword> </isebel:keywords> </isebel:story>